Od 1 kwietnia 2020 roku będziemy klasyfikować towary i usługi według nowych zasad. Zmiany są sodowane tą oto ustawą zmieniającą:

Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT są obecnie identyfikowane zgodnie z PKWiU 2008, od 1-04-2020 będziemy identyfikować towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z:

  • unijnej nomenklatury scalone co do towarów,
  • PKWiU 2015 co do usług.

Jakie zmiany czekają nas w okresie 01-11-2019 do 31-03-2020

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9-08-2019 o zmianie ustawy o podatku od  towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. stawkę w wysokości 5% stosuje się  w odniesieniu do towarów i usług:

1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane;
manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
a) książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),
b) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),
c) książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),
d) nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),
e) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905),
f) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911);

2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i
inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);
3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz c–e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9-08-2019 o zmianie ustawy o podatku od  towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 8% w odniesieniu do towarów i usług:

1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane;
manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
a) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),
b) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911);2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i
inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt
1 lit. b oraz f, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here