Składki ZUS do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2016 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez przedsiębiorcę w 2016 roku podlegają w całości odliczeniu od przychodu/dochodu. Odliczeniu podlegają wyłącznie te składki, które zostały:

 • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących;
 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Składki ZUS nie podlegające odliczeniu

Nie podlegają odliczeniu składki:

 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Kto może skorzystać z odliczenia składek ZUS?

Podatnicy, którzy swoje dochody opodatkowują:

 • na zasadach ogólnych (poprzez odliczenie od dochodu, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w momencie faktycznego dokonania wpłaty składek na rachunek ZUS)
 • jednolitą 19% stawką podatku, tzw. podatek liniowy (poprzez odliczenie od dochodu, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w momencie faktycznego dokonania wpłaty składek na rachunek ZUS)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (poprzez odliczenie składek od
  uzyskanych przychodów).

Dokumentacja

W związku z tym, że odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenia społeczne faktycznie opłacone, podatnik powinien posiadać (w przypadku kontroli) dokumenty potwierdzające zapłatę, mogą to być:

 • dowód wpłaty,
 • potwierdzenie przelewu,
 • wyciąg bankowy,
 • odpowiednie zaświadczenie z ZUS o kwocie zapłaconych składek.

Zeznanie podatkowe a składki na ubezpieczenia społeczne

Poniżej podaję pozycję w których należy wpisać odpowiedni kwoty składek na ubezpieczenie społeczne:
PIT-36 – w poz. 153-156,
PIT-36L – w poz. 24-25,
PIT-37 – w poz. 99-102,
PIT-28 – w poz. 69-70Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 13b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
  niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz.
  930 ze zm.),
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U.
  z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here