W ramach trzeciej części sprzedaży przez internet a podatki -VAT i PIT , odpowiadam na ostatnio zadane pytania:

W praktyce przy sprzedaży wysyłkowej najczęściej sprzedaż dokumentuje się przed wysyłką towaru.

Największym problemem w tej branży są zwroty, reklamacje oraz zmiany w zamówieniach dokonywane przez klienta. Przykładowe sytuacje poniżej:
– zwrot/reklamacja towaru bez paragonu/ potwierdzenia zapłaty/ formularza zwrotu z podpisem klienta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących § 3. 3 na kasie fiskalnej  nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Do tego typu operacji: zwrotów/reklamacji prowadzi się odrębną ewidencję, która powinna zawierać:

1) datę sprzedaży;

2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. ( § 3. 4 wyżej powołanego rozporządzenia).

Brak Paragonu

Jeżeli nasz klient zagubił paragon, może przedstawić inny dowód na to, że dokonał tego zakupu u tego właśnie kontrahenta. Może dołączyć oświadczenie o zagubionym paragonie i dołączamy inne dowody potwierdzające ten zakup (np. wyciąg z rachunku bankowego, korespondencja mailowa).

 Brak podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji a VAT

Organy podatkowe nie wykluczają możliwości odliczenia VAT przy braku podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji a VAT, jednak każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i w pierwszej kolejności zbadać przyczynę braku podpisu.

Najczęściej brak podpisu wynika z dokonywanych zakupów online i płatności przelewem. W tej sytuacji dopuszczalne jest odliczenie VAT-u, jeżeli udokumentujemy, że klient towar zwrócił a my dokonaliśmy zwrotu pieniędzy. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie oświadczenie klienta: W interpretacji indywidualnej z 28 listopada 2013 r., nr IPPP2/443-1043/13-2/DG poruszany był problem braku podpisu na protokole: przesłanie przez klienta podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub formularza zwrotu towaru, które to pisma zostaną również podpisane przez Spółkę, może spełniać funkcje protokołu, którego sporządzenie jest nałożone przepisem § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia.

– zmiany w zamówieniach dot. ceny (rabat), towaru, sposobu wysyłki – wystawiono paragon do zamówienia klienta po otrzymaniu płatności po czym klient dokonuje jego zmiany,

– wystawiono paragon do zamówienia, klient rezygnuje z niego przed wysyłką, wysyłka miała być za pobraniem

klient nie odbiera paczki od kuriera, płatność miała być dokonana za pobraniem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących § 3. 5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.

Jeżeli klient dokonuje zmiany do zamówienia do którego został już wystawiony paragon, należy ten paragon ująć w ewidencji pomyłek i korekt a następnie ponownie zewidencjonowany w prawidłowej “wersji”.

Zwracam uwagę, że każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli mogę jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanie, proszę zadać je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć w ciągu kilku dni.

Uwaga! Jeżeli dokonujemy korekty sprzedaży zewidencjonowanej na kasie rejestrującej podstawą księgowania w PKPIiR będzie sporządzona ewidencja korekt i pomyłek zgodnie z wyżej powołanymi przepisami.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here