Strata z działalności gospodarczej wyjaśnienie

Strata zgodnie z ary. 9 ust. 2 stanowi nadwyżkę poniesionych kosztów nad osiągniętymi przychodami. Jako przedsiębiorca lub osoba rozliczająca takiego przedsiębiorcę musisz wiedzieć, że stratę można odliczyć od dochodów po spełnieniu określonych warunków.

O jakich warunkach mowa?

Jak rozliczyć stratę poniesiona w związku z prowadzona działalnością gospodarcza? Koniecznie sprawdź w dzisiejszym artykule.

Poniesioną stratę w latach poprzednich wykazaną w rozliczeniu rocznych można odliczyć od dochodu, ale nie zawsze w pełnej wysokości. Musisz pamiętać, że również rozliczenie straty w czasie jest ograniczone. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z danego roku podatkowego można pomniejszyć o stratę w najbliższych następujących po sobie pięciu latach. Należy mieć na uwadze, że kwota o jaką obniżony będzie dochód nie może przekraczać 50% kwoty poniesionej starty.

Ważne!!!

Przy rozliczaniu straty należy pamiętać, że strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Odliczenie straty z lat ubiegłych przykład

Jan Kowalski w 2015 roku rozliczał się na zasadach ogólnych i osiągnął stratę. W 2016 roku zdecydował się na opodatkowanie swojej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym. Na koniec 2016 roku wygenerował zysk z działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Jan Kowalski może rozliczyć stratę z 2015 roku w rozliczeniu za 2016 rok mimo, że zmienił formy opodatkowania. Nadal pozostaje spełniona przesłanka o możliwości odliczenia straty w przypadku osiągania dochodów/przychodów z tego samego źródła – w omawianym przypadku jest to działalność gospodarcza. Oczywiście od przychodu z tytułu działalności opodatkowanej ryczałtem odliczy maksymalnie 50% straty poniesionej w 2015 roku.

 

Strata podatkowa – gdzie wykazać w zeznaniu rocznym?

Kwotę odliczonej w roku podatkowym straty wykazuje się w zeznaniu podatkowym w pozycji:

 •  151 lub 152 deklaracji PIT-36
 • 23 deklaracji PIT 36 L
 • 68 deklaracji PIT-28
 • 28 deklaracji PIT-38.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a strata

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnik opodatkowujący swoje przychody ryczałtem nie rozlicza kosztów uzyskania przychodów, ma jednak możliwość odliczać stratę wykazaną w ramach pozostałych przychodów z działalności np. ze spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem na zasadach ogólnych. Podatnik również po przejściu z zasad ogólnych lub podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany, może skorzystać z odliczenia w ramach ryczałtu stratę wykazaną w latach poprzednich,

Kiedy podatnik w ciągu roku może rozliczać stratę

Poniesioną w danym roku stratę z działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą rozliczyć w zeznaniach rocznych składanych w kolejnych latach lub przy uwzględnieniu jej przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych albo przy obliczaniu ryczałtu za dany miesiąc. Cały czas pamiętaj o zasadzie zgodnie z którą można rozliczyć maksymalnie 50% straty z ubiegłego roku.

W jakim przypadku nie ma możliwości odliczenia starty?

Starty poniesione:

 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • z odpłatnego zbycia rzeczy,
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów

zgodnie z obwiązującymi przepisami nie podlegają rozliczeniu.

Rozliczenie straty z działalności gospodarczej w przykładach:

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych poniósł stratę w dwóch kolejnych latach podatkowych: 2013 r. w wysokości 400 zł i w 2014 r. w wysokości 500 zł.

W 2015 roku osiągnął dochód z działalności w wysokości 1000 zł. Może zatem w rozliczeniu za ten rok odliczyć od dochodu kwotę w wysokości 450,00 zł  (Rozliczenie w wysokości 50% straty za każdy rok podatkowy, tj. 450 zł :200 zł za 2013 r. i 250 zł za 2014 r.).

W 2016 roku osiągnął dochód z działalności w wysokości 500 zł. Może zatem w rozliczeniu za ten rok odliczyć od dochodu pozostałą kwotę w wysokości 450,00 zł  (Rozliczenie w wysokości 50% straty za każdy rok podatkowy, tj. 450 zł :200 zł za 2013 r. i 250 zł za 2014 r.). Tym samym strata została rozliczona w całości w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.Podstawa prawna:

 • art. 9 ust. 3-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
  jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
  niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz.
  930 ze zm.).

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here