Hurtownia “SOWA”, czynny podatnik podatku VAT. Podatek VAT rozlicza miesięcznie. Przedmiotem przeważającej działalności podatnika jest sprzedaż hurtowa odzieży damskiej. W związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną podatkiem VAT hurtownia “SOWA” nabywa oraz będzie nabywać różnego rodzaju usługi oraz towary, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej. W dniu 15.01.2021 roku podatnik nabył usługę marketingową, do której została mu wystawiona i dostarczona faktura VAT na kwotę 1000,00 zł netto.

W jakim terminie podatnik może odliczyć podatek VAT z tytułu nabytej usługi marketingowej (nie rozpatrujemy prawa do odliczenia podatku VAT w trybie korekty)?

A. W styczniu, lutym, marcu 2021 roku

B. W styczniu, lutym 2021 roku

c. W styczniu, lutym, marcu, kwietniu 2021 roku.

Która Twoim zdaniem odpowiedź jest prawidłowa?

Przeanalizujmy tę sytuację:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (dalej ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi wyjątkami (wyjątki dotyczą: art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19, art. 124).

Co to oznacza? Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki: odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W jakim terminie podatnik może dokonać odliczenia?

Zasadniczo prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (art. 86 ust. 10 i 10d).

Pakiet SLIM VAT wprowadził wiele zmian w ustawie o VAT, m.in. wydłużył termin do odliczenia podatku VAT u podatników rozliczających VAT miesięcznie.

Zgodnie z ustawą o VAT, art. 86 ust. 11. jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zatem podatnik, może dokonać odliczenia podatku VAT z omawianej faktury w styczniu, lub lutym lub marcu lub kwietniu 2021 roku. 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here