Wszyscy Ci, którzy śledzą Pakto.pl wiedzą, że zamieszczałam już informacje na temat ulg, odliczeń i rozliczeń na zasadach preferencyjnych w zeznaniach rocznych.W związku z umieszczaniem wpisów na temat: JAK ROZLICZYĆ KROK PO KROKU PIT ZA 2016 ROK oraz dla Waszego ułatwienia postanowiłam jednak zebrać wszystkie informacje w jednym wpisie i dodać te o których jeszcze nie pisałam.

 

Zapraszam zatem do lektury 🙂

Przy wypełnieniu zeznania rocznego za 2016 rok pamiętaj, że po spełnieniu określonych w ustawie warunków (o warunkach dotyczących poszczególnych ulg i odliczeń możesz przeczytać w dziale——> Rozliczenia roczne ) możesz dokonać odpowiednich odliczeń od dochodu lub od podatku. Więcej informacji poniżej.

Odliczenia od dochodu:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,
 • kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • darowizny przekazane na cele:

pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

kultu religijnego,

krwiodawstwa,

 • darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
 • ulgę internetową,
 • ulgę na nabycie nowej technologii (w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą),
 • ulgę odsetkową (w przypadku podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową).

Odliczenia od podatku:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,
 • ulgę na dzieci,
 • ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego,
 • ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (w przypadku podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo),
 • ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.

Rozliczenia na zasadach preferencyjnych

Jeżeli zastanawiasz się nad rozliczeniem wspólnie z małżonkiem koniecznie zapoznaj się z moim artykułem:

Kliknij tutaj: Wspólne rozliczenia małżonków 2016/2017 , dowiesz się między innymi:

 • Jakie warunki pozwalają na wspólne rozliczenie małżonków
 • W jaki sposób dokonać rozliczenia
 • Dla kogo rozliczenie wspólnie z małżonkiem może okazać się korzystne

Pamiętaj, że jak zawsze możesz zadać pytanie korzystając z pola poniżej artykułu bądź z zakładki kontakt.Podstawa prawna (do wszystkich artykułów z serii: Jak rozliczyć PIT KROK po KROKU):

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana „ustawą”,
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm).
 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.).

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here