Czy rzeczywiście możliwe jest by płatnik (np. pracodawca) złożył za podatnika zeznanie roczne? Jest możliwe, ALE nie w każdej sytuacji, a raczej w nielicznych sytuacjach. I o tym przeczytacie dzisiaj! Zapraszam 🙂

W jakim przypadku płatnik złoży za Ciebie zeznanie roczne? PIT-40 co to jest?

Podatni, który złożył swojemu płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym PIT-12 (będącym jednocześnie oświadczeniem podatnika o tym, że poza dochodami uzyskanymi u płatnika nie osiągał on dochodów z innych źródeł – poza wyjątkami o których piszę poniżej) będzie mógł skorzystać z rozliczenia rocznego przez płatnika – służy do tego PIT-40. Tak naprawdę często zdarza się, że podatnik składa po terminie PIT-12 swojemu płatnikowi a ten i tak składa za niego zeznanie. Jednak, pamiętajcie, że w takim przypadku jest to tylko i wyłącznie wola płatnika.

Wyjątki uprawniające podatnika do złożenia PIT-12:

Podatnik za wyjątkiem dochodów osiąganych u płatnika może również osiągać przychody/dochody inne niż wymienione w PIT-40, mogą być nimi przychody/dochody:

 • opodatkowane ryczałtem (w tym również najem prywatny opodatkowany ryczałtem) PIT-28
 • opodatkowane podatkiem liniowym PIT-36L
 • opodatkowane kartą podatkową PIT-28
 • dochody kapitałowe PIT-38
 • dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości PIT-39
 • rozliczane ryczałtem z tytułu przychodów, których podatnik nie wykazuje w deklaracjo rocznej.

Dla kogo rozliczenie PIT-40 nie będzie korzystne bądź niemożliwe mimo spełnienia powyższych zasad?

Jeżeli zamierzasz rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie skorzystasz z rozliczenia PIT-40. W rozliczeniu tym nie możesz wykazywać również:

 • ulg,
 • odliczeń,
 • 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

Ulgi, odliczenia i przekazanie 1% na OPP znajdziesz w dziale ——> Rozliczenia roczne – Korzystaj do woli 🙂

Zanim zdecydujesz się na złożenie u płatnika PIT-12 sprawdź czy przysługują Ci ulgi bądź odliczenia – jeżeli tak rozważ samodzielne wypełnienie zeznania – bądź wspólnie z małżonkiem – jeżeli taki wariant może również okazać się dla Ciebie korzystny pod względem podatkowym!

Sprawdź kiedy warto rozliczać się wspólnie z małżonkiem:

Wspólne rozliczenie małżonków 2016/2017

Ulgi i odliczenia dozwolone w zeznaniu PIT-40

Płatnik w zeznaniu PIT-40 ma prawo wykazać za podatnika:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne
 • kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (tych świadczeń, które poprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu o ile nie zostały rozliczane w ramach zaliczek na podatek)
 • koszty uzyskania przychodów (!!!zaliczane są tu również wydatki ( o ile są wyższe od wartości ryczałtowych) związane z dojazdem do miejsca pracy środkami transportu: kolejowego, autobusowego, promowego, komunikacji miejskiej wyłącznie udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Zeznanie roczne rozliczane z urzędu bez wniosku podatnika- w jakich sytuacjach?

Możliwe jest również rozliczenie osiągniętych dochodów przez organy rentowe w rocznym zeznaniu PIT-40A z urzędu, bez uprzedniego składania wniosków przez podatnika. Należą do nich dochody z:

 • krajowych emerytur i rent,
 • rent strukturalnych,
 • rent socjalnych,
 • świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków przedemerytalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Uwaga Wyjątek!!!

W sytuacji, gdy wobec podatnika:

 • którego ustał obowiązek poboru zaliczek,
 • któremu zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,
 • któremu nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

oraz w sytuacji, gdy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji podatnik otrzyma od odpowiedniego organu PIT-11A na podstawie którego zobowiązany jest dokonać rozliczenia we własnym zakresie korzystając z odpowiedniego formularza.

Jak dokonać wyboru formularza? Pisałam tutaj:

Jak rozliczyć PIT KROK po KROKU

Korekta PIT-40 – kto posiada takie uprawnienia?

Korygować zeznanie PIT-40 może jedynie płatnik. Podatnik jedynie traktuje PIT-40 jaki informację, który po jej otrzymaniu może zdecydować się na samodzielne rozliczenie – musi pamiętać jednak o terminie złożenia deklaracji do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatnik, który zauważy błędy w otrzymanym PIT-40 może jedynie wnioskować do płatnika o korektę.

PIT – 40 druk

Druk PIT-40 do pobrania jest na stronie Ministerstwa Finansów

Formularze 2017 – Ministerstwo FinansówPodstawa prawna:

Art. 37 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej ” ustawą

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here