Zwrot nadpłaty podatku – poznaj terminy i zasady zwrotu nadpłaty z PIT za 2018 rok

  1. Terminy zwrotu nadpłaty z PIT za 2018 rok (Kiedy zwrot nadpłaty PIT)
  • zeznanie roczne wysłane przez internet – termin zwrotu wynosi do 45 dni
  • zeznanie roczne złożone papierowo – termin ten wynosi do 3 miesięcy

Pamięta! (W przypadku składania zeznania PIT-37) Termin zwrotu liczony jest od dnia 15 lutego, ponieważ od tego dnia wyznaczony jest termin składania zeznania podatkowego do 30 kwietnia. Nawet jeżeli wyślesz swoje zeznanie przed tym terminem (tj. 15 lutego) i tak termin zwrotu rozpoczyna swój bieg od 15 lutego.

2. Termin zwrotu nadpłaty w przypadku złożenia korekty (Kiedy zwrot nadpłaty PIT)

Zwrot nadpłaty podatku w przypadku złożenia korekty zeznania podatkowego uzależniony jest od tego kto składa taką korektę:

  • korekta złożona przez podatnika – zwrot nadpłaty podatku wynosi do 45 dni w przypadku gdy składa tą korektę elektronicznie – termin liczony jest od dnia złożenia korekty, natomiast w pozostałych przypadkach zostaje wydłużony aż do 3 miesięcy od daty dokonania korekty
  • korekta złożona przez urząd skarbowy – termin do 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę, a termin ten z kolei wynosi 14 dni liczony od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego.

3. Zwrot podatku 2018 – w jakiej formie

  • przelew na wskazany numer rachunku bankowego ( zgłoszenia należy dokonać w sposób uzależniony od statusu podatnika: przedsiębiorcy podlegający pod CEIDG – zgłoszenie za pomocą wniosku CEIDG-1, pozostali, którzy używają identyfikatora NIP składają NIP-7, pozostali podatnicy ZAP-3, ale uwaga na WYJĄTEK od rozliczeń podatkowych składanych za 2018 rok podatnicy składający PIT-37 mogą wskazać numer konta w części M tego zeznania).
  • przekazem pocztowym
  • wypłaty w kasie na żądanie podatnika (żądanie takie podatnik może zawrzeć w informacji podsumowującej).

4. Zwrot podatku a zadłużenia podatkowe

Jeżeli podatnik posiada na swoim koncie nieuregulowania zobowiązania podatkowego wobec urzędu (np. z tytułu PIT, VAT) to nadpłata wskazana w zeznaniu podatkowym w pierwszej kolejności zostanie przekazana na poczet tych właśnie zaległości wraz z odsetkami, kosztami upomnienia etc..

Dziękuję za uwagę 🙂

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here