Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS na nowych zasadach od 19 maja 2017

Kolejne zmiany dla przedsiębiorców, tym razem tych, którzy zakładają działalność gospodarczą lub planują to zrobić w przyszłości. Nowa regulacja weszła w życie 19 maja 2017 r. Na czym polega oraz jakie skutki przynosi? Przeczytacie o tym w poniższym artykule.

Obowiązki względem ZUS przed zmianą

Do 19 maja 2017 r. samo rozpoczęcie działalności gospodarczej i wpis do CEIDG nie był równoznaczny ze  zgłoszeniem się do ZUS-u jako osoba ubezpieczona na druku ZUS ZUA/ ZZA. Dane zawarte w formularzu CEIDG-1 były przekazywane do ZUS-u, który następnie na ich podstawie sporządzał za przedsiębiorcę zgłoszenie jedynie jako płatnik składek na formularzu ZUS ZFA. Zgłoszenia się jako osoby ubezpieczonej należało dokonać we własnym zakresie w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dla niektórych przedsiębiorców zakładających działalność na własny rachunek wprowadzono dość istotne i zarazem bardzo korzystne rozwiązanie.

Założenie działalności a zgłoszenie do ZUS według nowelizacji

Pierwszą istotną kwestią na jaką należy zwrócić uwagę  jest to kogo dotyczy zmiana. Otóż nie wszyscy zakładający własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z wprowadzonych ułatwień. Nowe zasady skierowane są bowiem do osób, które z tytułu działalności opłacają/będą opłacać składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin.

Nowy przepis daje możliwość takim przedsiębiorcom  aby już na etapie wpisu do CEIDG mogły zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również  zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny. Taka modyfikacja jest dość dużym ułatwieniem ponieważ zakładający działalność nie musi już samodzielnie zgłaszać się w ZUS oraz pilnować 7-dniowego terminu na dokonanie tej czynności.

Ustawa zmieniająca weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 19 maja 2016 r., jednakże zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS za pośrednictwem  organu ewidencyjnego w sposób określony powyżej  można dokonywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli  od 20 maja 2017 r.

Jakie dokumenty sporządza za przedsiębiorcę ZUS

Na podstawie danych przekazanych z CEIDG ZUS wykonuje za przedsiębiorcę następujące czynności:

  • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych – formularz ZUS ZUA, lub
  • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – formularz ZUS ZZA,
  • zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – formularz ZUS ZCNA, (jeżeli członkowie rodziny spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 Podstawa prawna:

art. 11 oraz art. 37 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

 

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here