Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2017 roku

Zastanawiasz się czasem czy lepiej być zatrudniającym czy zatrudnionym? Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z pewnością wielu osobom stale krąży po głowie. Zanim jednak stworzysz swój potężny biznes lub z wielkim hukiem porzucisz pracę na etacie dowiedz się jaki całkowity koszt  ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracownika w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.

Składki ponoszone przez pracodawcę na zatrudnienie pracownika etatowego

Zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę o pracę wiąże się nie tylko z koniecznością wynagrodzenia ale także opłacania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wiadomym jest, że częściowo składki potrącane są z wynagrodzenia zatrudnionego ale pewną część ponosi także przedsiębiorca, szacunkowo ok. 20 % wynagrodzenia brutto.

Pracodawca obciążany jest comiesięcznie następującymi wartościami składek:

  • ubezpieczenie emerytalne 9,76%
  • ubezpieczenie rentowe 6,50%
  • ubezpieczenie wypadkowe 1,8%
    (stopa procentowa może się różnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej)
  • Fundusz Pracy 2,45%
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1%

Ile w sumie kosztuje pracownik w 2017r.?

Biorąc pod uwagę powyższe pracownik kosztuje pracodawcę wynagrodzenie brutto wynikające ze świadczonej pracy plus  20,61% (przy założeniu stopy procentowej 1,8 ubezpieczenia wypadkowego) składek na ubezpieczenia społeczne.

Biorąc pod uwagę, że od stycznia 2017 roku wzrosła tzw.  minimalna krajowa prześledźmy na przykładzie jak kształtuje się całkowity koszt zatrudnienia na jednym etacie.

Przykład:

Pani Agnieszka zatrudniona jest w przedsiębiorstwie Omega plus od 01.04.2016 r. Zgodnie z umową o pracę pracuje na pełen etat z wynagrodzeniem wynoszącym 2000 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2017 r). Pracodawca opłaca FP i FGŚP a stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,8%. Jaki całkowity miesięczny koszt ponosi pracodawca na zatrudnienie Pani Agnieszki?

Całkowity koszt pracodawcy=wynagrodzenie brutto pracownika+składki ZUS, a więc:

wynagrodzenie brutto = 2000 zł

składki ZUS = emerytalna: 2000 zł x 9,76% =195,20 zł

rentowa: 2000 zł x 6,50% = 130,00 zł

wypadkowa: 2000 zł x 1,80% = 36,00 zł

Fundusz Pracy: 2000 zł x 2,45% = 49,00 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 2000 zł x 0,1% = 2,00 zł

RAZEM: 412,20 zł

Całkowity koszt zatrudnienia Pani Agnieszki wynosi więc 2412,20 zł (2000 zł + 412,20 zł).

Porównując całkowity koszt zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu (2000 zł), można zaobserwować jego wzrost o 180,91 zł w roku 2017 w stosunku do roku poprzedniego.

!!!  Ważne: Koszty zatrudnienia dla pracodawcy są mniejsze, jeśli przedsiębiorstwo jest zwolnione od opłacania składek na FP i FGŚP. Nie pobiera się ich:

  • przez 36 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy) za pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;
  • przez 12 miesięcy za pracowników w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 roku, którzy przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawali w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy;
  • bezterminowo od pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) – dotyczy to zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pracodawca nie musi także opłacać składki na FGŚP za niektórych zatrudnionych członków rodziny, tj.:  małżonka, jego dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, a także jeśli chodzi o rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here