Czy badania lekarskie są ważne u innego pracodawcy 2017?

Poddanie się badaniom lekarskim to jedna z podstawowych czynności jaką musi wykonać każdy pracownik przed przystąpieniem do  pracy.Orzeczenie wydane przez specjalistę medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do objęcia określonego stanowiska jest jednym z podstawowych dokumentów jaki musi się znaleźć w aktach osobowych zatrudnianego. Zgodnie z aktualnymi przepisami są jednak sytuacje w których nowych wstępnych badań lekarskich nie trzeba wykonywać. Aby dowiedzieć się więcej zapraszam do przeczytania poniższego artykułu.

Kto nie podlega wstępnym badaniom lekarskim?

W poprzednim stanie prawnym każdy nowo przyjmowany pracownik musiał bezwzględnie wykonać wstępne badania lekarskie. Nie miało więc znaczenia czy posiadał ważne orzeczenie na określonym stanowisku zmieniając jedynie np. pracodawcę lub jaki czas upłynął pomiędzy zakończeniem jednego a rozpoczęciem kolejnego zatrudnienia. Aktualnie wstępnych badań nie muszą wykonywać osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli okażą obecnemu pracodawcy aktualne zaświadczenie lekarskie.

!!!!!!! Wyjątkiem od powyższego są osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. One muszą przystąpić do badań, nawet pomimo posiadania ważnego orzeczenia.

W dalszym ciągu , zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy, obowiązkowym wstępnym badaniom podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,
  • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Jak udokumentować ważność badań?

Pracownik, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie poświadczające zdolność do wykonywania pracy na podejmowanym stanowisku i kwalifikujący się do zwolnienia z konieczności wykonywania badań wstępnych, musi udokumentować ten fakt poprzez złożenie nowemu zatrudniającemu:

  • zaświadczenia lekarskiego,
  • opcjonalnie kopii skierowania na badania wydane przez poprzedniego pracodawcę,

Pracodawca jest osobą decyzyjną, a więc stwierdzającą czy warunki w poprzednim zakładzie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy w jego przedsiębiorstwie i to właśnie on przyjmuje ważne orzeczenie i uznaje jako obowiązujące lub kieruje pracownika na ponowne badania.

Znowelizowany przepis obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r .Podstawa prawna:

Art. 229 Kodeksu Pracy

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here