Działalność gospodarcza a umowa zlecenie 2017

Często zdarza się, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zawierają dodatkowo umowy zlecenia. Mogą one być realizowane w zakresie założonego  biznesu jak i poza nim. Obie sytuacje wywołują różne skutki w zakresie rozliczania osiąganego przychodu jak i konieczności podlegania określonym ubezpieczeniom.

Kiedy, jak rozliczać i oskładkować działalność gospodarczą, kiedy umowę zlecenie, a kiedy oba tytuły? Dowiedz się czytając poniższy artykuł.

Umowa zlecenie w ramach działalności gospodarczej 2017

Umowa zlecenie w ramach działalności gospodarczej ma miejsce wówczas, gdy świadczone czynności ze zlecenia mają taki sam charakter jak te, które przedsiębiorca realizuje w zakresie prowadzonej przez siebie działalności (określić to można po kodach PKD). W takiej sytuacji przychód z umowy zlecenia uznaje się więc  jednocześnie jako przychód z działalności gospodarczej. Sytuacja taka nie skutkuje także koniecznością opłacania składek z dwóch tytułów.

 

!!!!! ZWRÓĆ UWAGĘ, że gdy umowa zlecenie została podpisana przed założeniem działalności. Skutkuje to tym, że umowa zlecenie może być traktowana i rozliczana osobno, poza działalnością gospodarczą lub w ramach prowadzonej działalności. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od indywidualnego przypadku. W sprawach niejasnych a mających znaczenie w prowadzonej działalności zalecam zawsze skorzystanie z indywidualnej interpretacji podatkowej.

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie składki ZUS 2017

Realizacja umowy zlecenia poza wykonywaną działalnością gospodarczą może wiązać się dla przedsiębiorcy z koniecznością oskładkowania obu tych tytułów. Kiedy ZUS będzie tego wymagać od płatnika? Będzie miało to miejsce, gdy łączny przychód z umowy zlecenia i działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2017 roku jest to wartość 2557,80 zł), które jest podstawą do obliczania składek na ubezpieczenia.

W sytuacji kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest niższe niż minimalna podstawa wymiaru składek z działalności obowiązująca przedsiębiorcę  (czyli w roku 2017 mniejsze niż 2.557,80 zł), to wówczas przedsiębiorca opłaca składki z działalności gospodarczej, a także składkę zdrowotną z tytułu zlecenia, która jest obowiązkowa. Przedsiębiorca może, ale nie jest zobowiązany, zgłosić się dodatkowo do zleceniodawcy do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z racji wykonywanego zlecenia.

Natomiast w przypadku, gdy wysokość przychodu uzyskiwanego z tytułu wykonywanej umowy zlecenia jest większa, to przedsiębiorca może samodzielnie wybrać podstawę do składek ubezpieczeń społecznych i opłacać składki z umowy zlecenia zamiast z działalności gospodarczej. Nadal jednak trzeba  opłacać ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej.

 Podstawa prawna:

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74)

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here