DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO W SOBOTĘ

U pracodawców zatrudniających pracowników w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku spoczywa obowiązek udzielenia pracownikom za święto, które przypada w sobotę, innego dnia wolnego od pracy. Dzień ten musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym to święto występuje.

Wymiar czasu pracy ustala się na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy (z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym). W celu jego obliczenia należy:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających),
  • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalanie wymiaru czasu pracy nakazuje obniżenie tego wymiaru o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Wynika z tego, że w pracy podstawowej (od poniedziałku do piątku), gdy święto przypada w sobotę, która w zakładzie jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, należy wskazać inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym, aby zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę dni i godzin pracy. Niewyznaczenie takiego dnia spowoduje, że pracownicy przepracują więcej dni i godzin niż wynika to z prawidłowo obliczonego wymiaru czasu pracy. Wszystkie dni świąteczne obowiązujące w Polsce zostały ustanowione w art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

W 2020 r. dwa święta przypadają w sobotę, tj. 15 sierpnia i 26 grudnia 2020 r. Oznacza to, że w sierpniu 2020 r. pracodawca ma do dyspozycji 160 godzin pracy, które może rozdysponować w okresie rozliczeniowym zgodnie z obowiązującymi zasadami planowania czasu pracy.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy;

– Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here