Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 1 lipca 2018 r.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie czyli tzw. e-ZLA w niektórych przedsiębiorstwach oraz przychodniach już funkcjonują, w innych będą musiały być wdrożone najpóźniej od 1 lipca 2018 r. Jakie konsekwencje dla pracodawcy, pracownika, lekarza niesie taka zmiana ? Dla kogo wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami i kosztami a dla kogo z dodatkowymi korzyściami ? To wszystko w poniższym artykule. Zapraszam do przeczytania i wygenerowania własnych wniosków 😉

E-ZLA dla kogo są obowiązkowe a dla kogo będą

Obowiązek korzystania z elektronicznych zwolnień lekarskich dotyczy aktualnie wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników. Ci, u których zatrudnienie jest mniejsze mogą oczywiście korzystać z e-zla na zasadzie dobrowolności. Jeżeli zdecydują się to zrobić, mają obowiązek poinformowania swoich zatrudnionych, w terminie 7 dni od dnia utworzenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, o ustaniu ciążącego na nich obowiązku doręczania pracodawcy wydruku zaświadczenia lekarskiego ZUS-ZLA w tradycyjnej formie papierowej.

Obowiązek korzystania z elektronicznych zwolnień lekarskich dotyczyć będzie jednolicie wszystkich pracodawców od 1 lipca 2018 r. 

E-zwolnienia obowiązki pracodawcy

Celem skorzystania z systemu e-zwolnień lekarskich, pracodawca musi najpierw zarejestrować się na tzw. Platformie Usług Elektronicznych ZUS i utworzyć swoje indywidualne konto. Aby to zrobić należy wypełnić i wysłać formularz rejestracji za pośrednictwem strony internetowej ZUS. W odpowiedzi pracodawca dostaje login do konta na PUE ZUS oraz generuje hasło. Na tym właśnie koncie będą udostępniane dla niego zwolnienia, które zostaną wystawione jego pracownikom.

Elektroniczne zwolnienia-procedura wystawiania

Procedura wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego polega na przekazaniu przez lekarza do ZUS, oczywiście w formie elektronicznej, zaświadczenia e-ZLA. Póki co lekarze mają jedynie taką możliwość, zaś od lipca 2018 r. będzie to obowiązek. Oczywiście aby wystawić zwolnienie  w formie elektronicznej lekarz także musi posiadać profil na PUE ZUS. Następnie otrzymane od lekarza e-ZLA ZUS udostępnia płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego indywidualnym koncie. Po takim udostępnieniu płatnik będzie miał do niego wgląd bezpośrednio po zalogowaniu się.

Elektroniczne zwolnienia VS papierowe zwolnienia

Elektroniczne zwolnienia lekarskie mają istotne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi, papierowymi drukami. Głównie z punktu widzenia pracodawcy. Płatnik otrzymuje wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-zwolnienia oraz wgląd do niego niemal natychmiast po jego wystawieniu. W przypadku tradycyjnych zaświadczeń trwa to od kilku do kilkunastu dni. Często utrudnia to, zaś w przypadku krótkotrwałych zwolnień, wręcz uniemożliwia przeprowadzenie kontroli. W przypadku e-ZLA kontrole przeprowadzić może znacznie szybciej zarówno pracodawca jak i ZUS. 

System elektronicznych zwolnień lekarskich ma na celu także uproszenie i skrócenie procedury wystawiania zaświadczeń przez lekarzy. Cały proces ma się sprowadzać jedynie do wpisania nr PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostają uzupełnione automatycznie przez system. Elektronicznego zwolnienia lekarz nie musi, tak jak druku papierowego, przekazywać do ZUS ani też przechowywać u siebie drugiej kopii. Jednocześnie likwiduje to również potrzebę pobierania w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS-ZLA. 

System e-zwolnień lekarskich jest także dużym ułatwieniem  dla samego pacjenta (pracownika). Nie jest on bowiem już zobligowany doręczać e-zwolnienia pracodawcy. Nie jest zatem związany terminem 7 dni na doręczenie zwolnienia, a co z tego wynika, nie ponosi ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.Podstawa prawna:

Art. 1, art. 23, art. 24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066).

Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

  1. Witam, jeśli lekarz wystawił pracownikowi elektroniczne zwolnienie to pracownik jest dodatkowo zobowiązany do poinformowania czy też mailem czy telefonicznie pracodawcy o fakcie przebywania na l4? Czy wystarczajacy jest sam fakt przesłania e-ZLA na profil pracodawcy? Jak to ma wyglądać w praktyce?

    • Pracownik nie ma obowiązku dostarczania zwolnienia jeżeli płatnik ma PUE-ZUS, e-zwolnienie udostępniane jest przez ZUS płatnikowi składek na jego indywidualnym koncie na PUE ZUS.Płatnik otrzymuje wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-zwolnienia oraz wgląd do niego niemal natychmiast po jego wystawieniu. Obowiązek informacyjny wynika z KP oraz przepisów wewnętrznych zakładów pracy dot. usprawiedliwiania nieobecności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here