Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne to bardzo ważny aspekt bez względu na rodzaj prowadzonego biznesu, długości czy charakteru umowy o pracę, wykonywany zawód lub okres zatrudnienia. Obowiązkowy charakter ubezpieczenia społecznego z jednej strony wzbudza wiele kontrowersji i traktowany jest przez wielu jako ,,pożeracz” wynagrodzenia, z drugiej perspektywy jednak stanowi zabezpieczenie sytuacji materialnej ubezpieczonego na przyszłość. Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne? Wbrew powszechnej opinii nie tylko pracownicy i pracodawcy…

Zasady ogólne w finansowaniu składek

Generalnie rzecz ujmując finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne wygląda następująco:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczony i płatnik składek,
 • składki na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków – ubezpieczony w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz płatnik składek w wysokości 6,5% podstawy wymiaru,
 • składki na ubezpieczenie chorobowe finansują z własnych środków ubezpieczeni,
 • składki na ubezpieczenie wypadkowe finansują z własnych środków płatnicy składek.

Kto finansuje składki u poszczególnych grup ubezpieczonych

Pojawia się jednak pewne ale… mianowicie jak wygląda to u poszczególnych grup ubezpieczonych ponieważ jak wiadomo nie wszyscy są płatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę pracownikami. Dla poszczególnych grup ubezpieczonych przedstawia się to tak:

 1. Jeśli ubezpieczony jest: pracownikiem, wykonuje umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej lub członkiem rady nadzorczej to składki finansowane są na zasadach ogólnych, a więc tych, które opisane zostały powyżej.
 1. Jeśli ubezpieczony prowadzi pozarolniczą działalność, to  sam finansuje z własnych środków całość należnych składek na ubezpieczenia społeczne.
 2. Jeśli ubezpieczony współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe finansuje w całości, z własnych środków, osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.
 3. Jeśli ubezpieczony pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje za niego powiatowy urząd pracy.
 4. Jeśli ubezpieczony jest duchownym, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane są:
 • przez niego – w wysokości 20% składki, oraz
 • Fundusz Kościelny – w wysokości pozostałych 80% składki.

W przypadku gdy ubezpieczony jest członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem  (w okresie pracy na terenach misyjnych) składki  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansuje za niego Fundusz Kościelny – w pełnej wysokości, a więc 100% składki.

Ważne!
Jeśli na Twój wniosek podstawa wymiaru składek jest wyższa niż ustalona dla Ciebie minimalna podstawa wymiaru, wówczas składkę od nadwyżki finansujesz Ty, instytucja diecezjalna lub zakonna.

 1. Jeżeli ubezpieczony:
 • przebywa na urlopie wychowawczym,
 • pobiera zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

– składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Jeśli ubezpieczony pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here