Jak liczyć okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy to jeden z bardzo ważnych terminów jaki znać powinni zarówno przedsiębiorcy jak również pracownicy. Czym jest okres zasiłkowy, jak go poprawnie liczyć i analizować? O tym oczywiście w poniższym artykule.

Co to jest okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy to inaczej ujmując czas trwania niezdolności do pracy za który przysługują wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy. Jest on nie dłuższy niż:

 • 182 dni,
 • 270 dni-w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą (kod D na zwolnieniu lekarskim) lub przypada w trakcie ciąży (kod B na zwolnieniu lekarskim).

!!!!!!! Ustalając okres zasiłkowy należy przede wszystkim pamiętać, o tym że:

 1. wlicza się do niego okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy,
 2. do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nawet jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy była spowodowana różnymi przyczynami,
 3. w przypadku przerw w niezdolności do pracy, do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni,
 4. w razie przerwy w niezdolności do pracy i powstania po przerwie niezdolności do pracy z innej przyczyny, powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego,
 5. do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jak i okresy, w których ubezpieczony nie ma prawa do tych świadczeń, jeżeli:
  • niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem “C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim  postępowaniu np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku),
  • zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane,
  • ubezpieczony wykonywał w czasie zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.
 6. !!!!!! warto pamiętać, że w sytuacji kiedy niezdolność do pracy z ogólnych przyczyn nastąpi bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą albo przypadającej na okres ciąży, powstaje prawo do 182-dniowego okresu zasiłkowego. W przypadku przekroczenia 182-dniowego okresu zasiłkowego, od dnia przedłożenia zwolnienia lekarskiego niespowodowanego gruźlicą lub nieprzypadającego w okresie ciąży, należy uznać, że został wykorzystany cały okres zasiłkowy.

Przerwa między zwolnieniami lekarskimi a nowy okres zasiłkowy

Nie zawsze niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub chorobami trwa nieprzerwanie. Jak wtedy liczyć okres zasiłkowy? Otóż tak jak wyżej zostało to już wspomniane w przypadku przerw w niezdolności do pracy, do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni. Analizując taką sytuację na przykładzie, wygląda to następująco:

Pani Ania była niezdolna do pracy w okresie: 07.06.2017-23.06.2017, następnie z tej samej przyczyny otrzymała kolejne zwolnienie lekarskie na okres 17.07.2017-04.08.2017.

-Ze względu na to, że obie niezdolności do pracy spowodowane były tą samą chorobą, zaś przerwa między poszczególnymi zwolnieniami lekarskimi nie przekroczyła 60 dni obie niezdolności wliczane będą do jednego okresu zasiłkowego.

Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, gdy niezdolności do pracy spowodowane są różnymi przyczynami. Otóż w przypadku przerwy w niezdolności do pracy i powstania po przerwie niezdolności do pracy spowodowanej inną przyczyną, powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego. Przykładowo:

Pan Janek przebywał na zwolnieniu lekarskim od 08.05.2017 do 19.05.2017 z powodu grypy. Po wyleczeniu wrócił do pracy ale 03.07.2017 doznał kontuzji kolana, w wyniku której znów był niezdolny do wykonywania pracy.

-Pomimo, że przerwa między poszczególnymi zwolnieniami nie jest dłuższa niż 60 dni, nie można obu niezdolności zaliczyć do jednego okresu zasiłkowego. Od 03.07.2017 Pan Janek ma więc prawo do nowego okresu zasiłkowego.

Okres zasiłkowy na przełomie roku

Nieprzerwane niezdolności do pracy przypadające w roku ubiegłym i w roku bieżącym należy rozliczyć w ramach jednego okresu zasiłkowego. Jeżeli więc na dzień 31 grudnia pracownik pobiera wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, a niezdolność do wykonywania pracy trwa w nowym roku wliczone jest to do jednego okresu zasiłkowego. W sytuacji wystąpienia przerw i zwolnień z tej samej przyczyny zastosowanie znajdują wyżej wskazane przepisy odnoszące się do przerwy w chorobie wynoszącej nie dłużej niż 60 dni.

 Podstawa prawna:

Art. 8, art. 9, art. 14–17, art. 18, art. 57 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here