Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca ?

Nie zawsze możliwe jest aby pracownik przepracował pełny miesiąc. Wynikać to może z różnych przyczyn tj. np.: urlop bezpłatny, zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński, podjęcie lub zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca. Pojawia się wówczas pytanie: jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za przepracowany okres ? Nie jest to skomplikowane ale trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które przedstawiam poniżej.

Sposoby obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Sposób obliczania wypłaty pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca zależy przede wszystkim od tego jaki charakter wynagrodzenia ustaliły strony przy zawieraniu stosunku pracy jak również ewentualnie w późniejszych porozumieniach. W przypadku wynagrodzeń określonych stawkami godzinowymi, prowizyjnymi, akordowymi sytuacja jest dość prosta i przedstawia się następująco:

 • Wynagrodzenie określone stawką godzinową:
  liczba przepracowanych godzin x stawka godzinowa
  Przykład: Pracownik zatrudniony jest od 12 lutego 2018r. Przepracował 104 godziny. Jego wynagrodzenie określone jest w stawce godzinowej i wynosi 15 zł. Ile pracownik zarobił za przepracowaną część miesiąca ?
  104 godz x 15 zł/godz = 1560 zł – wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie określone prowizyjnie:
  podstawa wynagrodzenia prowizyjnego x stawka procentowa
  Przykład: Pracownik wynagradzany jest w systemie prowizyjnym. Ze względu na tygodniowy urlop bezpłatny nie przepracował pełnego miesiąca. Podstawą wynagrodzenia prowizyjnego w danym miesiącu jest kwota 10500 zł, zaś stawka procentowa wynosi 20. Ile pracownik zarobił za przepracowaną część miesiąca ?
  10 500 zł x 20% = 2100 zł – wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie określone akordowo:
  jednostki wykonanej pracy x cena akordowa
  Przykład: Pracownica została zatrudniona w połowie miesiąca, wynagradzana jest akordowo (0,50 zł/szt). W danym miesiącu pracownica wykonała 2753 szt produktu x. Ile zarobiła za przepracowaną część miesiąca?
  2753 szt x 0,50 zł/szt = 1376,50 zł – wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca

Problematyczne może okazać się obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca u pracowników, którzy mają określoną tzw. stałą stawkę miesięczną. W takiej sytuacji należy ustalić przede wszystkim przyczynę nieobecności.

 • Wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej:
  -jeżeli przyczyną nieobecności jest choroba lub macierzyństwo: wynagrodzenie ustala się z zastosowaniem dzielnika 30;
  -jeżeli przyczyna nieobecności jest inna niż choroba lub macierzyństwo: wynagrodzenie ustala się ze stawki godzinowej;
  ! Szczegółowy model obliczenia takiego rodzaju wynagrodzenia wraz z przykładami poniżej.

Stała stawka miesięczna-obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca krok po kroku

Jeżeli przyczyną nieobecności pracownika jest choroba lub macierzyństwo (pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub świadczenia pieniężne z ZUS w razie choroby i macierzyństwa) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się w następujących krokach:

 1. Stałą miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30;
 2. Otrzymaną w kroku 1 kwotę mnoży się przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby/macierzyństwa;
 3. Obliczoną w kroku 2 kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc;
 4. Otrzymany wynik jest wynagrodzeniem brutto za przepracowaną część miesiąca.

Jeżeli przyczyna nieobecności pracownika jest inna niż choroba lub macierzyństwo (n.: urlop bezpłatny, nieusprawiedliwiona nieobecność, usprawiedliwiona nieobecność bez prawa do wynagrodzenia, rozpoczęcie lub zakończenie stosunku pracy w trakcie miesiąca ) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się w następujących krokach:

 1. Stałą miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu;
 2. Otrzymaną w kroku 1 kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika;
 3. Obliczoną w kroku 2 kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc;
 4. Otrzymany wynik jest wynagrodzeniem brutto za przepracowaną część miesiąca.

Realną i często występującą sytuacją jest również pojawienie się w jednym miesiącu nieobecności wynikających zarówno z choroby/macierzyństwa jak również innych przyczyn np. urlopu bezpłatnego. W takim przypadku wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się w następujących krokach:

 1. Stałą miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30;
 2. Otrzymaną w kroku 1 kwotę mnoży się przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby/macierzyństwa;
 3. Stałą miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu;
 4. Otrzymaną w kroku 3 kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika;
 5. Otrzymane w krokach 2 i 4 kwoty odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc;
 6. Otrzymany wynik jest wynagrodzeniem brutto za przepracowaną część miesiąca.
Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (stała stawka miesięczna)-przykłady

Oto kilka przykładów dla zobrazowania użycia schematów obliczeń w praktyce:

Przykład 1

Pan Jan zatrudniony jest w przedsiębiorstwie Bons od 01.06.2017r. Wynagrodzenie określone jest w stałej stawce miesięcznej w wysokości 3300 zł brutto. Pan Jan od 19.02.2018r. do 28.02.2018r. (10 dni) przebywał na zwolnieniu lekarskim-wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę. Jak obliczyć wynagrodzenie pana Jana za przepracowaną część lutego ?

 1. stała stawka miesięczna : 30, czyli: 3300 zł : 30 dni = 110 zł/dzień
 2. stawka dzienna x liczba dni nieobecności, czyli: 110 zł/dzień x 10 dni = 1100 zł
 3. stała stawka miesięczna – kwota z pkt. 2, czyli: 3300 zł – 1100 zł = 2200 zł
 4. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca : 2200 zł brutto

Przykład 2

Wynagrodzenie pani Marioli określone jest stałą stawką miesięczną w wysokości 3024 zł brutto. Pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym od 15.01.2018r. do 31.01.2018r. (13 dni-104 godziny). Jak obliczyć wynagrodzenie pani Marioli za przepracowaną część stycznia?

 1. stała stawka miesięczna : liczba godzin do przepracowania w styczniu, czyli: 3024 zł : 168 godz = 18 zł/godz
 2. stawka godzinowa x liczba godzin nieobecności pracownika, czyli: 18 zł/godz x 104 godz = 1872 zł
 3. stała stawka miesięczna – kwota z pkt. 2, czyli: 3024 zł – 1872 zł = 1152 zł
 4. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca : 1152 zł brutto

Przykład 3

Pan Andrzej rozpoczął pracę w nowej firmie od 12.02.2018r. ze stałą stawką miesięczną wynoszącą 4 500 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie pana Andrzeja za przepracowaną część lutego ?

 1. stała stawka miesięczna : liczba godzin do przepracowania w lutym, czyli: 4500 zł : 160 godz = 28,13 zł/godz
 2. stawka godzinowa x liczba godzin nieobecności pracownika, czyli: 28,13 zł/godz x 56 godz = 1575,28 zł
 3. stała stawka miesięczna – kwota z pkt. 2, czyli: 4500 zł – 1575,28 zł = 2924,72 zł
 4. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca : 2924,72 zł brutto

Przykład 4

W miesiącu styczniu 2018 r. pan Dariusz wykorzystał 4 dni urlopu bezpłatnego oraz przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskim. Wynagrodzenie pana Dariusza określone jest w stałej miesięcznej stawce i wynosi 3250 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie pana Dariusza za przepracowaną część stycznia ?

 1. stała stawka miesięczna : 30, czyli: 3250 zł : 30 dni = 108,33 zł/dzień
 2. stawka dzienna x liczba dni nieobecności, czyli: 108,33 zł/dzień x 5 dni = 541,65 zł
 3. stała stawka miesięczna : liczba godzin do przepracowania w styczniu, czyli: 3250 zł : 168 godz = 19,35 zł/godz
 4. stawka godzinowa x liczba godzin nieobecności pracownika, czyli: 19,35 zł/godz x 32 godz = 619,20 zł
 5. stała stawka miesięczna – kwota z pkt. 2 i pkt. 4, czyli: 3250 zł – 541,65 zł – 619,20 zł = 2089,15 zł
 6. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca : 2089,15 zł brutto


Podstawa prawna:

§ 11-12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

1 KOMENTARZ

 1. Witam. Dylemat co do stałego wynagrodzenia i rozpoczęcia i zakończenia pracy w połowie miesiąca.
  Stawka 3250 brutto, początek pracy 15 kwiecień (168 godz do przepr w mcu), zakonczenie 14 lipiec 2019. Kombinuję na różne sposoby i albo mi wychodzi za mało albo że wypłata za mała

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here