Jak wpływa na wszystkie rozliczenia święto 12 listopada 2018?

Uchwalenie dodatkowego święta 12 listopada 2018 r. było decyzją dość szybką, niespodziewaną oraz wywołującą liczne kontrowersje, zwłaszcza ze strony pracodawców, którzy mieli dość niewiele czasu aby zmodyfikować pracownikom harmonogramy oraz rozplanować pracę w taki sposób aby zrealizować zobowiązania wobec kontrahentów. Mimo, że święto jest już za nami i zdecydowana większość zatrudnionych mogła w tym dniu rzeczywiście tylko świętować, konsekwencje w rozliczeniach dopiero przed nami. W jaki sposób ten dodatkowy dzień świąteczny zmienił obszar kadrowo-płacowy ? Odpowiedź poniżej.

12 listopada 2018 r. jako święto narodowe a konsekwencje w rozliczeniach z pracownikami

Uchwalenie święta narodowego 12 listopada 2018 r. wpłynęło przede wszystkim na organizację, a w zasadzie dezorganizację pracy w zakładach. Przed nami jednak rozliczenia nie tylko listopadowe ale i grudniowe na które dodatkowy dzień wolny ewidentnie skutkuje. Chodzi dokładnie o:

 • niższe wynagrodzenie dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową jakie mogli wypracować w miesiącu listopadzie,
 • konieczność udzielenia dnia wolnego lub wypłaty 100 % dodatku do wynagrodzenia dla pracujących 12 listopada 2018 r.,
 • niższy dodatek za pracę w porze nocnej,
 • zmieniony współczynnik urlopowy,
 • niższy wymiar czasu pracy.

Dodatkowy dzień świąteczny a wymiar czasu pracy

Ze względu na uchwalenie dodatkowego dnia świątecznego zmniejszył się wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników w danym okresie rozliczeniowym oraz roku 2018. Wyznaczyć go należy zgodnie z art. 130 § 1 kodeksu Pracy, poprzez:

 1. przemnożenie przez 40 liczby tygodni przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4);
 2. dodanie do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;
 3. odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Zgodnie z powyższym po zmianie (ustanowieniu 12 listopada 2018 r. jako święto narodowe) wymiar czasu pracy wynosi:

 • w miesięcznym okresie rozliczeniowym: 160 godzin (20 dni pracujących);
 • w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym (październik-grudzień): 462 godziny (62 dni pracujące);
 • rocznie 2000 godzin (250 dni pracujących).

Dodatkowy dzień świąteczny a wynagrodzenie

O ile pracownicy wynagradzani stałą stawką miesięczną nie odczują w swojej pensji zmiany jeśli nie pracowali 12 listopada 2018 r. o tyle wynagradzani godzinowo zarobią w listopadzie po prostu mniej ze względu na niższą liczbę wypracowanych godzin.

W sytuacji zaś gdy pracownik wykonywał pracę 12 listopada 2018 r. pracodawca musi pamiętać o konieczności oddania dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego zgodnie z art. 15111 kodeksu pracy. Jeżeli zaś jest to niemożliwe pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej jako 100% za każdą godzinę pracy w święto stosownie do art. 1511 § 1 kodeksu pracy.

Obniżenie obowiązującego wymiaru czasu pracy ma wpływ na wszystkie te świadczenia pracownicze, przy ustalaniu których bierze się pod uwagę obowiązujący pracowników w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. Takim składnikiem wynagrodzenia jest dodatek za pracę w porze nocnej, który po ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem świątecznym wynosi 2,63 zł a nie 2,50 zł.

Dodatkowy dzień świąteczny a współczynnik urlopowy

Jako, że wzrosła liczba dni świątecznych, uległ automatycznie zmianie również współczynnik urlopowy, który stanowi podstawowy parametr przy wyliczaniu należnego odchodzącemu z pracy zatrudnionemu wynagrodzenia za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Nowy współczynnik urlopowy wynosi:

 • 20,83 dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, co wynika z następującego wyliczenia: 365 dni – (52 niedziele + 11 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni; 250 dni : 12 = 20,83.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik urlopowy ulega proporcjonalnemu obniżeniu, a więc wynosi:

 • 10,42 dla osób zatrudnionych na 1/2 etatu,
 • 6,94 dla osób zatrudnionych na 1/3 etatu,
 • 5,21 dla osób zatrudnionych na 1/4 etatu itd.

Nowy współczynnik ma zastosowanie do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabywa prawo począwszy od 8 listopada 2018 r.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Art. 1518 § 1;  art. 1511 § 1; art. 130 § 1; art. 15111 kodeksu pracy.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

  • Ustawa wprowadzająca święto 12.11.2018 r. weszła w życie w dniu 08.11.2018 r. w związku z tym od tego dnia obowiązuje nowy współczynnik urlopowy –
   zgodnie ze stanowiskiem GIP:,, W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która wprowadza nowe święto będące dniem wolnym, należy od nowa ustalić współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop uwzględniając w tych obliczeniach nowy dzień wolny od pracy (12 listopada 2018 r.). Nowo ustalony współczynnik będzie miał zastosowanie do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, do którego pracownik nabędzie prawo począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here