Jak było przed nowelizacją przepisów k.p. w 2016 roku?

Przepisy dopuszczały możliwość zawarcia pomiędzy stronami maksymalnie dwóch umów na czas określony. Trzecia umowa z tym samym pracownikiem musiała zostać zawarta już na czas nieokreślony. Nie było żadnych limitów czasowych – umowy mogły być zawierane na dowolny okres czasowy – co było przyczyną wielu sporów i doprowadziło w konsekwencji do zmian w przepisach prawa pracy.

ten zapis był bardzo ciekawy, jednak już nie obowiązuje:…..

Dodatkowo wystarczyło, aby pomiędzy umowami wystąpiła przerwa w zatrudnieniu wynosząca minimum jeden miesiąc, by pracodawca mógł zawrzeć kolejną umowę z pracownikiem na czas określony, bez względu na to, że byłaby to trzecia już umowa zawierana z tą samą stroną.

były też wyjątki:…..

Oczywiście, ograniczenia zawierania bezpośrednio po sobie trzech umów z czego dwie pierwsze na czas określony, trzecia na czas nieokreślony nie dotyczyły również umów zawieranych na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy, umów o charakterze dorywczym, sezonowym i umów do zadań wykonywanych cyklicznie.

Co wprowadziły zmiany po 22 stycznia 2016 roku?

Ograniczenia liczbowe i czasowe – istotne zmiany w kodeksie pracy!

Znowelizowany art. 25¹§ 1 k.p. zawiera określone okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączne okresy zatrudnienia, które będą decydowały o charakterze umowy pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy.

Łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów ma czas określonych zawieranych z tym samym pracownikiem nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Dodatkowo łączną liczba zawarcia takich umów nie będzie mogła przekroczyć trzech. Nie będą miały wpływu na to ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

Ustawodawca przewidział wyjątki!

Przewidziane wyjątki przez ustawodawcę w których pracodawca zwolniony jest z ograniczenia zarówno co do czasu trwania jak i liczby umów o pracę na czas określony dotyczą umów zawieranych:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (odpowiednik umów na zastępstwo),

 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji (zastosowanie przepisów dla kadry zarządzającej),

 • w celu wykonywania prac o charakterze dorywczym i sezonowym (więcej na ten temat tutaj),

 • w przypadkach, gdy obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy uzasadniają zatrudnienie na czas określony. (więcej na ten temat tutaj).

Moje wnioski:

Inicjatorzy nowelizacji przepisów dążyli do rozwikłania wszelkich sporów jakie powstawały przez niejasne dotąd (do 22 stycznia 2016) przepisy kodeksu pracy. Chcieli pozbyć się sporów dotyczących głównie czasu trwania umów na czas określony – zmiany w przepisach które przedstawiłam powyżej tak naprawdę w moim odczuciu nie dają nadal „mety” dla dotychczasowych sporów. Głównie dlatego, że ustawodawca przewidział liczne wyjątki, które tak naprawdę nie są jednoznaczne. Mam na myśli tutaj choćby nawet prace o charakterze dorywczym (sprawdzaliście jak szerokie znaczenie może mieć to pojęcie?), dzięki temu ustawodawca dał możliwość zawierania umów z pracownikiem, np. przez okres dwóch miesięcy (tworząc prace o charakterze dorywczym) w ciągu roku i w takim przypadku między stronami nigdy nie nawiąże się stosunek pracy na czas nieokreślony. Oczywiście jest to tylko przykład, ale myślę, że skłania do zastanowienia się nad wprowadzonymi zmianami i innymi wyjątkami, które pracodawca może wykorzystać w celu zawierania umów z pracownikiem wyłącznie na czas określony.

Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat. Podzielcie się proszę ze mną nimi w komentarzach 🙂

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

 1. Właśnie Pani Ewelino, dla mnie również te przepisy po nowelizacji nie są jasne, ale tak naprawdę nigdy też nie były.
  Moim zdaniem spory były i będą, a tak jak Pani wspomniała wieloznaczność niektórych pojęć daje duże pole do obejścia przepisów.
  Magda.

 2. Kolejne zmiany w kodeksie pracy a ja nie nadążam za nimi już….
  Stąd moje pytanie: czy umowa na okres próbny wlicza się do tych limitów trzech umów? Czy jest ona traktowana jako jeden z rodzajów umów na czas określony?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here