Kolejna umowa na czas określony

Podpisałeś/aś już kolejną umowę o pracę na czas określony ? Koniecznie sprawdź jaki jest limit, jak również przez jaki łączny czas mogą trwać takie umowy. Wszystkiego o zawieraniu kolejnej umowy o pracę na czas określony dowiesz się z poniższego artykułu.

Zasady zawierania umów o pracę na czas określony

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym umowy terminowe mogą być zawierane z pracownikami na okres maksymalnie do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony). Po upływie tego czasu umowy muszą być zawierane tylko na czas nieokreślony (poza wyjątkami, które wskaże w dalszej części !).

Liczba umów na czas określony z jednym pracodawcą nie może przekraczać trzech – czwarta umowa musi już zostać zawarta na czas nieokreślony. Co ważne, nie ma tu znaczenia okres pomiędzy zawarciem kolejnych umów na czas określony (oznacza to, że nie ma możliwości zawierania kolejnej, np. czwartej, umowy na czas określony po „odczekaniu” określonego czasu np. jednego miesiąca).

Przykładowo:

Pracodawca zawarł z Panem Janem umowę o pracę na czas określony od dnia 24.03.2016r. do 23.06.2016r. Kolejna umowa została podpisana od 24.06.2016r. do 31.12.2016r. Następnie Pan Jan na 3 miesiące zmienił zakład pracy ale od 05.04.2017r. znów został zatrudniony u poprzedniego pracodawcy. Ostatnia umowa zakończyła się w dniu 06.11.2017r. Czy pracodawca może podpisać z Panem Janem kolejną umowę na czas określony ?

Odp.: NIE. Kolejna umowa z Panem Janem będzie już umową na czas nieokreślony, pomimo 3 miesięcznej przerwy. W obecnie obowiązujących przepisach nie ma bowiem znaczenia wystąpienie przerwy między poszczególnymi umowami zawieranymi z tym samym pracodawcą.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy (umów) o pracę na czas określony przekracza 33 miesiące lub liczba takich umów przekracza trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik jest traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przykładowo:

Pani Krysia od 10.04.2015r. zatrudniona jest u jednego pracodawcy. W dniu 05.11.2017r. podpisała kolejną- czwartą umowę na czas określony. Czy jest to słuszne ?

Odp: Pani Krysia powinna otrzymać umowę na czas nieokreślony. Pomimo, że aktualna umowa nazwana została przez pracodawcę terminową i została określona czasowo, w świetle prawa jest ona umową na czas nieokreślony.

Wyjątki !!!

Wyjątkami od tych zasad (limitów liczby umów i czasu ich trwania) są zatrudnienie:

 • na zastępstwo,
 • na czas kadencji,
 • przy pracy dorywczej lub sezonowej,
 • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli zawarcie umowy  na czas określony w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Pracodawca w ciągu 5 dni od zawarcia umowy powinien zawiadomić o tym fakcie właściwego okręgowego inspektora pracy (w formie pisemnej lub elektronicznej).! Nie ma obowiązku informować okręgowego inspektora pracy jeśli:
  • zatrudnia się kogoś w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • zatrudnia się kogoś w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
  • zatrudnienie obejmuje pracę przez okres kadencji;
  • zawiera się umowy cywilnoprawne – o dzieło lub zlecenie.

Przykładowo:

Zatrudniasz 3 etatowych pracowników do prac przy projekcie, który potrwa kilka lat i nie wiesz, czy na każdym etapie będzie dla nich praca. Możesz wtedy pominąć ustawowy 33-miesięczny limit oraz limit maksimum 3 umów o pracę na czas określony. W takiej sytuacji musisz jednak zamieścić w umowie informacje o tym, że nie odnoszą się do niej limity dotyczące umów na czas określony, a po zawarciu takiej umowy (bez względu na to czy jest to pierwsza, druga czy czwarta umowa) zawiadomić o tym fakcie właściwego okręgowego inspektora pracy. W zawiadomieniu wskaż przyczynę zawarcia tej umowy.

Kolejna umowa na czas określony a wypowiedzenie

Za wypowiedzeniem można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości. Okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony są takie same, jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. Precyzując, okres wypowiedzenia zależny jest od zakładowego stażu pracy pracownika i wynosi:

 • dwa tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • trzy miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia, który wlicza się do wyznaczania okresu wypowiedzenia, kwalifikuje się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 23 KP, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Przykładowo:

Pan Jarek pracuje w przedsiębiorstwie ,,NOWEX” od 02.05.2016r. do nadal w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Ze względu na zmniejszoną liczbę zleceń pracodawca musi zwolnić Pana Jarka. Jaki okres wypowiedzeń powinien zastosować przedsiębiorca chcąc wręczyć wypowiedzenie w dniu 10.11.2017r. ?

Odp.: Całkowity staż pracy pana Jarka w przedsiębiorstwie ,,NOWEX” wynosi mniej niż 3 lata ale więcej niż 6 miesięcy w związku z czym pracodawca powinien zastosować miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Pani Halina zatrudniona jest aktualnie w przedsiębiorstwie ,,wit” od 20.06.2017r., przy czym poprzednio pracowała już dla tego pracodawcy w okresie: 02.01.2014r.-31.12.2015r. Pracodawca wręczył jej dwutygodniowe wypowiedzenie w dniu 10.11.2017r. Czy dobrze wyliczył okres wypowiedzenia ?

Odp.: Pracodawca błędnie określił okres wypowiedzenia pani Haliny. Pomimo, że pracownica na ostatniej umowie zatrudniona jest od 20.06.2017r. więc pracowała krócej niż 6 miesięcy, to jej całkowity staż pracy u tego pracodawcy wynosi powyżej 6 miesięcy. W związku z tym pani Halinie przysługuje miesięczne wypowiedzenie.

 

Pani Anna rozpoczęła pracę w nowej firmie od dnia 01.10.2015r. Zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 31.12.2017r. Z powodów osobistych musi złożyć wypowiedzenie w dniu 10.11.2017r. Jaki okres wypowiedzenia powinna zachować ?

Odp.: Okres wypowiedzenia u pani Anny względem obecnego pracodawcy wynosi 1 miesiąc. Staż pracy wyliczamy w przypadku pani Anny od 22.02.2016r. (dzień wejścia w życie nowelizacji) do dnia ustania stosunku pracy.Podstawa prawna:

Art. 25, art. 29, art. 36 Kodeksu Pracy

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here