Letnie obowiązki  z zakresu BHP

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w ciągu całego roku. W okresie letnim jednak obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i Rozporządzeń Rady Ministrów przybywa. O czym pamiętać będąc pracodawcą i o czym ewentualnie przypomnieć zatrudniającemu będąc pracownikiem? Przeczytaj poniżej !

Obowiązki BHP pracodawcy w okresie letnim

W okresie występowania wysokich temperatur pracodawca musi pamiętać o konieczności dopełnienia określonych prawnie obowiązków BHP. Należą do nich:

 1. Zapewnienie napojów profilaktycznych pracownikom zatrudnionym:
 • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
 • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
 • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
 • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
 • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28o

!!!!! Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy !

 1. Odsunięcie pracowników od pracy (lub skierowanie ich do innej odpowiedniej pracy) z uwagi na uciążliwe warunki klimatyczne:
 • młodocianych pracujących:

-w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 °C,  a wilgotność względna powietrza 65%,

-w środowisku pracy o dużych, nagłych wahaniach temperatury o różnicy co najmniej 15 °C, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiemu pracownikowi co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o pośredniej temperaturze,

 • pracownic w ciąży oraz karmiących dziecko piersią – m.in. w mikroklimacie gorącym, w którym wskaźnik PMV określany zgodnie z Polską Normą jest większy od 1,5
 1. Zapewnienie do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika:
 • dotyczy się to pracowników wykonujących prace brudzące, w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych.

       4. Zapewnienie posiłków pracownikom wykonującym prace :

 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym  w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC

Zarówno posiłki jak i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. Należy mieć przy tym na uwadze, że posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy, z kolei napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

!!!! Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje !

Letnie obowiązki BHP pracodawcy od strony formalno-organizacyjnej

Od strony formalno-organizacyjnej istotne jest aby wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek ustalić z zakładową organizacją związkową wykaz stanowisk pracy, na których wydawane są napoje profilaktyczne. W razie braku organizacji związkowej stroną do konsultacji powinni być przedstawiciele pracowników, wyłonieni w sposób zwyczajowy w zakładzie pracy. Dodatkowo na pracodawcy ciąży wymóg ustalenia warunków wydawania napojów i posiłków profilaktycznych w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy – o ile posiada takie przepisy zakładowe.Podstawa prawna:

Art. 232, art. 104 Kodeksu Pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here