Likwidacja górnego limitu składek ZUS – od kiedy, przykłady

Likwidacja górnego limitu składek to temat, który wywołał niemałą burzę w różnych środowiskach i sferach życia społecznego. Dlaczego jest to kwestia tak sporna, co zmiany oznaczają dla pracodawców, pracowników, ZUS-u ??? Wszystko na ten temat przeczytacie w poniższym artykule.

Czym jest górny limit składek ZUS

Górny limit składek ZUS oznacza, że składki na ubezpieczenia społeczne pobierane są od płatników do momentu, w którym ich dochody (dochody pracowników) nie przekroczą sumarycznie poziomu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł. Z chwilą, gdy dochody danej osoby w ciągu roku przekroczą ten limit, każda złotówka nadwyżki dochodów nie jest już podstawą do naliczania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W efekcie obciążenie płatnika z tytułu ZUS ogranicza się wyłącznie do składki chorobowej, wypadkowej i zdrowotnej.

Zmiana zgodnie z projektem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych i innych ustaw przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Górny limit składek ZUS – dlaczego i kiedy do likwidacji

W projekcie zmian przyjętym przez rząd przewiduje się zniesienie rocznego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ma to służyć głównie dwóm celom:

  1. zwiększenie wpływów do ZUS,
  2. zrównanie sytuacji pracowników (zasada solidarności),

Początkowo zakładano, że likwidacja górnego limitu składek ZUS obowiązywać miała już od stycznia 2018 r. Ze względu jednak na dość burzliwe dyskusje w tym temacie termin wydłużono. Senat przyjął poprawkę zmieniającą datę wejścia w życie nowych przepisów na 1 stycznia 2019 r.

Likwidacja górnego limitu składek ZUS – przykłady

Każda zmiana wywołuje określone skutki. W tym przypadku do pozytywnych moglibyśmy zaliczyć oczywiście zwiększenie wpływów do ZUS czy wspomniane już zrównanie sytuacji pracowników. Rozpatrując kwestię likwidacji górnego limitu składek ZUS warto jednak skupić się przede wszystkim na pracowniku i pracodawcy.

Przykładowo:

1.Pan Jan zarabia miesięcznie 16 000 zł brutto. Miasto w którym mieszka jest jednocześnie miejscowością w której pracuje. Poniżej analiza kształtowania się wynagrodzenia netto oraz wysokości poszczególnych składek z uwzględnieniem górnego limitu oraz bez, jak również kalkulacja kosztów pracodawcy:

Miesięczne wynagrodzenie brutto 16 000
Roczny limit składek 133 290
Czy praca w miejscu zamieszkania?
 tak
Wartość roczna stawka % z limitem składek bez limitu składek różnica
składka emerytalna (pracownik) 9,76% 13 009 18 739 5 730
składka rentowa (pracownik) 1,50% 1 999 2 880 881
składka chorobowa (pracownik) 2,45% 4 704 4 704 0
składka zdrowotna (pracownik) 9% 15 506 14 911 -595
podstawa opodatkowania 170 953 164 342 -6 611
składka zdrowotna do odliczenia 7,75% 13 352 12 840 -512
podatek dochodowy PIT (zł) 29 379 27 776 -1 603
wynagrodzenie netto (zł) 127 403 122 990 -4 413
składka emerytalna (pracodawca) 9,76% 13 009 18 739 5 730
składka rentowa (pracodawca) 6,50% 8 664 12 480 3 816
składka na ub. wypadkowe (pracodawca) 1,80% 3 456 3 456 0
Fundusz Pracy (pracodawca) 2,45% 4 704 4 704 0
FGŚP (pracodawca) 0,10% 192 192 0
łączne koszty pracodawcy (zł) 222 025 231 571 9 546

Analizując powyższy przykład wyraźnie widać, że w wyniku likwidacji górnego limitu składek, wynagrodzenie Pana Jana zmieni się o 4 413 zł rocznie, co miesięcznie wyniesie średnio o 367,75 zł netto mniej niż w aktualnym stanie prawnym. Również koszty pracodawcy zdecydowanie wzrastają. Po roku czasu pracodawca zatrudniający Pana Jana musiałby zapłacić na składki ZUS o 9 546 zł więcej aniżeli aktualnie (przy uwzględnieniu limitu 133 290 zł).

2. Pani Alicja zarabia miesięcznie 20 000 zł brutto. Mieszka poza miejscowością, w której wykonuje swoją codzienną pracę. Jak kształtuje się jej wynagrodzenie i wysokość odprowadzanych składek przy rocznym limicie 133 290 zł ? Jak będzie bez limitu? Jakie koszty ponosi/poniesie pracodawca pani Alicji ?

Odpowiedź przedstawiona została w poniższym zestawieniu:

Miesięczne wynagrodzenie brutto 20 000
Roczny limit składek 133 290
Czy praca w miejscu zamieszkania?
 nie
Wartość roczna stawka % z limitem składek bez limitu składek różnica
składka emerytalna (pracownik) 9,76% 13 009 23 424 10 415
składka rentowa (pracownik) 1,50% 1 999 3 600 1 601
składka chorobowa (pracownik) 2,45% 5 880 5 880 0
składka zdrowotna (pracownik) 9% 19 720 18 639 -1 081
podstawa opodatkowania 217 443 205 427 -12 016
składka zdrowotna do odliczenia 7,75% 16 981 16 050 -931
podatek dochodowy PIT (zł) 40 627 37 713 -2 914
wynagrodzenie netto (zł) 158 765 150 744 -8 020
składka emerytalna (pracodawca) 9,76% 13 009 23 424 10 415
składka rentowa (pracodawca) 6,50% 8 664 15 600 6 936
składka na ub. wypadkowe (pracodawca) 1,80% 4 320 4 320 0
Fundusz Pracy (pracodawca) 2,45% 5 880 5 880 0
FGŚP (pracodawca) 0,10% 240 240 0
łączne koszty pracodawcy (zł) 272 113 289 464 17 351

Podobnie jak w przypadku Pana Jana zniesienie limitu składek ZUS przekłada się de facto na mniejsze wynagrodzenie Pani Alicji (średnio o 668,33 zł netto miesięcznie). Koszty pracodawcy względem ZUS są zaś wyższe o 17 351 zł rocznie.Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw ( z dnia 18 października 2017 r. ).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1174).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here