Mały ZUS Plus

Czym jest mały ZUS plus wg. projektu ustawy

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o systemie Krajowej Administracji Skarbowej mały ZUS jest rozwiązaniem skierowanym do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę (tj. tych, którzy za 2019 rok wykazali roczny przychód nieprzekraczający 120 000 zł. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne (tj. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Mały ZUS plus – do kogo jest adresowany

Jak wskazuje rząd rozwiązanie to obejmie mikrofirmy, dla których sztywna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne to zbyt duże obciążenie. Wprowadzenie małego ZUS-u plus ma na celu obniżenie składek tym, którzy aktualnie korzystają z małego ZUS-u a zarazem poszerzyć grupę przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać z ulgi.

Warunki korzystania z małego ZUS-u plus

  • przedsiębiorca wykazuje roczny przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł,
  • obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie.
  • z rozwiązania nie będą mogli skorzystać np. przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców,
  • oprócz wyżej wskazanego kryterium przychodowego, przedsiębiorca będzie musiał również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni,
  • z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT,
  • co do zasady, chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji. Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7 dni.

Jak rozumieć dochód w kontekście małego ZUS-u plus ?

Dochód rozumiany będzie w taki sam sposób jak w przypadku ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), z wyjątkiem braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne;
– W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dochód uważany będzie roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomnożony przez współczynnik 0,5;
– Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej i niekorzystające ze zwolnienia z VAT, za przychód będą uznawać jak w dotychczasowym „Małym ZUSie” wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku. Ich dochodem będzie tenże roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5;

 

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here