PodatkiSkładki ZUS na preferencyjnych warunkach

Niektóre osoby mogą skorzystać z przywileju opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis dotyczy działalności gospodarczych rozpoczętych po 24 sierpnia 2005 roku (25 sierpnia 2005 roku weszła w życie nowelizacja). Prawo do opłacania składek na omawianych warunkach przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. 

W 2016 roku składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone na zasadach preferencyjnych wynoszą:

465,28 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

451,68 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

dla porównania składki na ubezpieczenie społeczne w 2016 dla pozostałych płatników niekorzystających z tego przywileju wynoszą:

1061,91 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1121,52 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy).

Kto może płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne?

Z tego przywileju mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie:

  • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2), która definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
  • innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Kto nie może skorzystać z omawianych warunków opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  • wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich,
  • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o.,
  • twórcy,
  • artyści.

Jak ustalić datę zakończenia opłacania składek na preferencyjnych warunkach – w przykładach.

Przykład 1.

W przypadku działalności rozpoczętej 01.02.2015 okres trwania preferencyjnego opłacania składek upłynie 31.01.2017 roku. Płatnik od 01.02.2017 roku będzie musiał opłacać pełne składki na ubezpieczenia społeczne.

Przykład 2.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej od 12.02.2015 roku okres trwania preferencyjnego opłacania składek upłynie 28.02.2017 roku. Płatnik od 01.03.2017 roku będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości.

Jeżeli macie jakieś pytania proszę piszcie w komentarzach 🙂

Ewelina Dulęba.

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here