Normy czasu pracy

Określanie, planowanie i wreszcie rozliczanie czasu pracy każdego pracownika to duże wyzwanie. Jedną z kluczowych definicji opisujących czas pracy jest norma czasu pracy.

Czym jest norma czasu pracy ?

Norma czasu pracy to  maksymalna ilość godzin jaką pracownik może przepracować zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa pracy. W przepisach prawa pracy odnajdujemy trzy rodzaje norm czasu pracy tj:

  • norma dobowa,
  • norma średniotygodniowa,
  • łączna norma tygodniowa.

Norma dobowa i tygodniowa czasu pracy

Dobowa norma czasu pracy nie powinna przekraczać 8 godzin na dobę. Przy czym przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Dobowa norma czasu pracy w określonych sytuacjach może być krótsza niż 8 godzin. Dotyczy to np. pracowników niepełnosprawnych. Dla takich pracowników dobowa norma czasu pracy wynosi 7 godzin.

Tygodniowa norma czasu pracy nie powinna przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym co do zasady 4 miesięcy (w szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy). Poprzez tydzień w przepisach prawa pracy należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Łączna norma tygodniowa czasu pracy obejmuje pracę w normalnym czasie pracy jak również w godzinach nadliczbowych. Norma ta nie powinna przekraczać przeciętnie 48 godzin w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Praca wykonywana ponad obowiązuje pracownika normy czasu pracy jak również praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Normy czasu pracy a obowiązek informacyjny wobec pracownika

Obowiązkiem pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy jest poinformowanie zatrudnionego o warunkach zatrudnienia obowiązujących w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę. Jedną z kluczowych danych jaką zawiera informacja o podstawowych warunkach zatrudnienia jest wskazanie obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy. Częstym błędem jaki pojawia się przy okazji sporządzania owego oświadczenia jest określanie dobowej oraz tygodniowej normy czasu pracy proporcjonalnie do wielkości etatu. Pamiętać należy, że norma dobowa i tygodniowa zostały określone w Kodeksie pracy i wynoszą odpowiednio 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Normy te są takie same dla pracownika zatrudnionego na pełny etat, jak i dla niepełnoetatowca. Zatem w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego jedynie na część etatu należy wskazać 8-godzinną normę dobową i 40-godzinną normę średniotygodniową.Podstawa prawna

Art. 128; art. 129; art. 131; art. 145; art. 148; art. 151 Kodeksu pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here