Nowe obowiązki pracodawcy w 2018 r.

Wiele zmian w prawie pracy czy ubezpieczeniach ubezpieczeniach społecznych to sygnał dla pracodawcy o konieczności dostosowania warunków istniejących oraz zawieranych stosunków pracy do nowych przepisów. Nowelizacje wiążą się niejednokrotnie ze zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu obowiązków pracodawcy. Do czego obligują zatrudniającego modyfikacje, które weszły/wejdą w życie od 2018 roku? O tym szczegółowo poniżej 🙂

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych a nowe obowiązki pracodawcy

Wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej, ograniczenie handlu w niedziele, obowiązkowe dla wszystkich elektroniczne zwolnienia lekarskie, obowiązek opłacania wszystkich składek do ZUS jednym zwykłym przelewem – to główne zmiany z jakimi mamy do czynienia od 2018 r. a także takie, które mają istotny wpływ na obowiązki pracodawcy.

Wynagrodzenie minimalne

Wzrost minimalnej płacy rodzi po stronie pracodawcy przede wszystkim obowiązek dostosowania wysokości wynagrodzenia pracowników, którzy zarabiali do tej pory poniżej wskazanego progu (2100 zł brutto). Podwyższeniu uległa również minimalna stawka godzinowa (13,70 zł brutto) co zobowiązuje pracodawcę także do dostosowania płacy względem zleceniobiorców oraz osób świadczących usługi na podstawie umowy o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu. Ze zmianą wynagrodzenia wiąże się także obowiązek zmiany umów o pracę (poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia zmieniającego/aneksu). Dotyczy to wszystkich umów, w których wynagrodzenie zostało określone przez wskazanie kwoty niższej niż 2100 zł brutto miesięcznie. Zmiany wymagają także umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, w których strony umówiły się na stawkę godzinową za wykonanie usługi poniżej 13,70 zł brutto.

W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego (stawki godzinowej) pracodawca ma obowiązek naliczania i wypłacania wyższej kwoty świadczeń tj.:

  • dodatku za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenia za czas choroby,
  • zasiłku chorobowego,
  • odprawy z tytułu rozwiązania stosunku z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • obciążeń publicznoprawnych odliczanych z wynagrodzenia za pracę.

Ograniczenie handlu w niedziele

W związku z ograniczeniem prowadzenia w niedziele i święta handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych pracodawca musi liczyć się nie tylko z być może mniejszym zyskiem ale także z nowymi obowiązkami. Zgodnie z ustawą w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r. praca w placówkach handlowych jest dozwolona w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego, chyba, że w tym dniu wypadnie święto. Zakaz dotyczy nie tylko zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ale także umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej. W przypadkach, w których praca w niedziele jest dopuszczalna pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu tę pracę inny dzień wolny w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli (w przypadku pracy w święto- w ciągu okresu rozliczeniowego). Jeżeli nie będzie to możliwe we wskazanym terminie, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. 

Istotne znaczenie ma również fakt, że w Wigilię oraz Wielką Sobotę zakaz handlu będzie obowiązywał od godziny 14. W związku z tym pracownicy, których wymiar pracy zmniejszy się na skutek ww. zakazu będą mieli prawo do wynagrodzenia za nieprzepracowany czas po godz. 14. Pracodawca będzie miał obowiązek za te brakujące do pełnego wymiaru godziny naliczyć i wypłacić wynagrodzenie w wysokości ustalanej według zasad wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Obowiązkowe dla wszystkich elektroniczne zwolnienia lekarskie

Obowiązek korzystania z e-zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r. będzie dotyczył jednolicie wszystkich pracodawców. W związku z tym każdy pracodawca ma obowiązek do końca czerwca bieżącego roku (jeżeli jeszcze tego nie zrobił) zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych  ZUS i utworzyć tam swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić i wysłać formularz rejestracji za pośrednictwem strony internetowej ZUS. W odpowiedzi pracodawca otrzymuje login do konta oraz tworzy hasło.

Obowiązek opłacania wszystkich składek do ZUS jednym zwykłym przelewem

Po 1 stycznia 2018 r. wszystkie przelewy do ZUS muszą zostać wysłane na jeden; nowy numer konta. W wyniku tej zmiany obowiązków pracodawcy nie przybywa a raczej ubywa, gdyż nie musi on wykonywać już trzech lub czterech przelewów na różne konta w zależności od charakteru składki. Ta zmiana w sposobie regulowania płatności względem ZUS nie wymaga również żadnego rejestrowania się, zakładania kont, spełniania warunków. Informację o numerze rachunku składkowego ZUS każdy przedsiębiorca powinien dostać listem poleconym. Jeśli do końca grudnia 2017 roku przedsiębiorca nie dostał od ZUS-u informacji o numerze rachunku albo jeśli list został zgubiony, koniecznie należy skontaktować się z ZUS. Numer rachunku przedsiębiorca otrzyma w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Art. 151; art. 92  Kodeksu pracy.

Art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21. 09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

 

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here