umowa okres próbnyOstatnia aktualizacja przepisów Kodeksu p, która weszła w życie od 22 lutego 2016 roku dotycząca terminowego zatrudniania pracowników odnosi się również do zatrudniania na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie przewidywały możliwości zawarcia ponownie umowy o pracę na okres próbny. Od 22 lutego 2016 roku taka sytuacja jest możliwa po spełnieniu pewnych wymogów. O tym w dzisiejszym artykule.

Jakie wymagania stawiają znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy w związku z ponownym zawarciem umowy na okres próbny?

Po wejściu w życie nowelizacji przepisów Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 r po raz pierwszy uregulowano warunki i możliwość ponownego zatrudnienia tego samego pracownika na kolejny okres próbny. Warunkiem zaistnienia takiej możliwości jest zmiana dotychczasowego stanowiska pracy danego pracownika. Przeznaczeniem zawarcia omawianej umowy na okres próbny jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika oraz możliwość jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju.

Znowelizowane przepisy (art. 25 K.p.)dotyczące umów na okres próbny zawieranych od 22 lutego 2016 roku dopuszczają ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny jeżeli:

  • pracownik ma być zatrudniony przy wykonywaniu innego rodzaju pracy niż dotychczas, wynika to z faktu, że umowa taka zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy,

  • po upływie minimum 3 lat od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia pracownika z celu wykonywania tego samego rodzaju pracy dopuszczalne jest jednorazowe zawarcie umowy na okres próbny.

Okresy zawierania i wypowiadania umowy o pracę na okres próbny.

 

Znowelizowanie regulacje Kodeksu pracy nie wprowadziły zmian w okresach trwania i wypowiadania umowy o pracę zawartej na okres próbny. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami (art. 25 K.p.) umowa na okres próbny może być zawarta maksymalnie na okres 3 miesięcy.

Wypowiedzenie takiej umowy zgodnie z art. 34 K.p. wynosi:

  • 3 dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie,
  • 2 tygodnie w przypadku, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Dni robocze oznaczają tutaj wszystkie dni poza niedzielami i świętami, które są ustawowo wolne od pracy.

To wszystko na temat zmian po 22 stycznia 2016 odnośnie zasad zawierania ponownych umów o pracę na okres próbny po zmianach w 2016 roku. W następnych artykułach ukarzą się:

  • Kolejna umowa na czas określony – ograniczenia po nowelizacji niektórych przepisów w 2016 roku w kodeksie pracy.
  • Wypowiedzenie umów na czas określony – co z obowiązkiem uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony  i ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Zapraszam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

Pamiętaj!

Jeżeli interesuje Cię temat związany z przepisami kodeksu pracy, którego jeszcze tutaj nie poruszyłam, napisz do mnie na: ewelina.duleba@wp.pl. Postaram się odpowiedzieć na niego w kolejnym artykule.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here