Witam!

Dzisiaj o kontroli PIP wynikającej z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy.

Pisałam już wcześniej o tym, że znowelizowany art. 25¹ Kodeksu pracy określa okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w którym: łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Inicjatorzy nowelizacji przepisów przewidzieli wyjątki, których nie dotyczą powyższe limity.

Czytaj więcej tutaj:

Kolejna umowa na czas określony – ograniczenia po nowelizacji niektórych przepisów w 2016 roku w kodeksie pracy.

Limity nie będą miały zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony między innymi w przypadku, gdy zawarcie umów o pracę w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (25¹ § 4 pkt 4 Kodeksu pracy).

Zastosowanie takiego limitu przez pracodawcę rodzi pewne obowiązki po stronie pracodawcy. Jakie?

Kwestię tę wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy w publikacji z dnia 5.01.2016 roku:

O zawarciu umowy na czas określony bez stosowania art. 251 § 1 Kodeksu pracy z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracodawca będzie musiał zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Inspektor pracy po uzyskaniu informacji o zawarciu umowy na czas określony bez stosowania ustawowych limitów będzie musiał ustalić, czy w danym przypadku przyczyny wskazane przez pracodawcę uzasadniają zatrudnienie pracownika na podstawie umowy terminowej, a w szczególności, czy zawarcie umowy służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Ustalenie tych faktów może łączyć się z koniecznością przeprowadzenia kontroli u pracodawcy. Jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że zawarcie umowy na czas określony nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów, będzie mógł wnieść do sądu pracy powództwo o ustalenie, że strony łączy umowa o pracę na czas nieokreślony.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/68861,inspekcja-zweryfikuje-nowe-umowy-terminowe.html#.

Na zakończenie dodam jeszcze, że pracodawca ma obowiązek zawiadomienia o zawarciu omawianego rodzaju umowy (251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy) właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej bądź elektronicznej wraz ze wskazaniem przyczyny jej zawarcia w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here