Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia to niezwykle ważny czas zarówno dla pracownika, który ma możliwość znalezienia nowej posady bez konieczności przerywania ciągłości zatrudnienia, jak również dla pracodawcy, który może dokonać zastępstwa bez powodowania przestoju czy strat finansowych firmy. Można więc powiedzieć, że okres wypowiedzenia jest niejako zabezpieczeniem przyszłych interesów obu stron stosunku pracy dlatego też warto przyjrzeć się dokładnie jak owa kwestia uregulowana jest przepisami prawa.

Terminy wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony

Każdą umowę o pracę można rozwiązać poprzez tak zwane wypowiedzenie. Aby zrobić to skutecznie i poprawnie należy wiedzieć przede wszystkim, że terminy wypowiedzenia uzależnione są od:

  • rodzaju umowy,
  • czasu na który umowa została zawarta,
  • okresu pracy zatrudnionego u danego pracodawcy,

Zgodnie z Kodeksem Pracy zarówno w przypadku umowy na czas określony jak i nieokreślony pracownika i pracodawcę obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie, przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata,

Jak liczyć okres wypowiedzenia

Liczenie okresu wypowiedzenia może wydawać się dość kłopotliwe, głównie w przypadku umów na czas określony. Nowelizacja przepisów z 2016 roku wprowadziła bowiem sporo zamieszania i niepewności w tej kwestii dlatego też warto wyjaśnić jak prawidłowo wyliczyć okres wypowiedzenia. Po pierwsze należy zaznaczyć, że nowe okresy wypowiedzeń mają zastosowanie do umów zawieranych po zmianach oraz trwających w dniu 22.02.2016r., a więc w momencie wejścia w życie nowych regulacji. Staż pracy pracownika, który kontynuuje umowę w dniu 22.02.2016 liczony jest więc od tej daty. Nie można więc brać pod uwagę do wyliczenia okresu wypowiedzenia czasu zatrudnienia u obecnego pracodawcy przed nowelizacją. Przykładowo:

Pan Jarek był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Markus w oparciu o umowę na czas określony od 10.02.2012 do 15.07.2015. Po raz kolejny zatrudnił się u tego pracodawcy od 03.01.2016. Jaki okres wypowiedzenia ma Pan Jarek?

Biorąc pod uwagę, że obowiązująca umowa trwa w dniu 22.02.2016 okres wypowiedzenia u Pana Jarka na dzień 12.09.2017 wynosi 1 miesiąc, ponieważ w dniu 21.08.2016 minął 6-miesięczny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy liczony od dnia wprowadzenia nowych przepisów. Poprzedniego okresu zatrudnienia
(tj.: 10.02.2012-15.07.2014 oraz 03.01.2016-21.02.2016) nie bierzemy pod uwagę. Od dnia 21.02.2019 Panu Jarkowi będzie przysługiwał natomiast 3-miesięczny okres wypowiedzenia ze względu na co najmniej 3-letni staż pracy u danego pracodawcy.

Zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda z pracownikami, którzy zostali zatrudnieni po 22.02.2016r. W przypadku bowiem umowy na czas określony zawartej po tej dacie do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia należy wliczać wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Przykładowo:

Pan Jarek był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Markus w oparciu o umowę na czas określony od 10.02.2012 do 15.07.2015. Po raz kolejny zatrudnił się u tego pracodawcy od 23.02.2016. Jaki okres wypowiedzenia ma Pan Jarek?

Przykład dość podobny do poprzedniego ale…. kolejna umowa zawarta została po nowelizacji przepisów a więc co z tego wynika Panu Jarkowi do okresu wypowiedzenia sumują się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Tak więc obowiązującym dla tego pracownika i jego pracodawcy okresem wypowiedzenia na dzień 12.09.2017 są 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia bez zmian liczy się według dotychczasowych przepisów, a więc znaczenie ma cały staż pracy u obecnego pracodawcy. A ponadto, co warto podkreślić, do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia pracownika u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła poprzez przejęcie zakładu pracy oraz w innych przypadkach, gdy z mocy prawa nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzednio zatrudniającego pracodawcę pracownika.

Jak wyznaczyć ostatni dzień pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład 1:

Pani Alicja jest zatrudniona w firmie Damianos od 28.08.2017 w oparciu o umowę o pracę na czas określony do 25.08.2018. Jaki okres wypowiedzenia ma Pani Alicja oraz kiedy będzie miała ostatni dzień pracy jeśli złoży wypowiedzenie  06.09.2017?

Pani Alicja pracowała krócej niż 6 miesięcy więc obowiązuje ją 2-tygodnowy okres wypowiedzenia. Składając wypowiedzenie w dniu 06.09.2017 ostatnim dniem pracy Pani Alicji będzie 23.09.2017 (kończy się odpowiednio w sobotę).

Przykład 2:

Pan Robert pracuje w spółce ponad 2 lata. Ma więc 1-miesieczny okres wypowiedzenia. Pracodawca wręczył mu rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem w dniu 08.09.2017. Jaki jest ostatni dzień pracy Pana Roberta?

Ostatnim dniem pracy Pana Roberta będzie 31.10.2017 ponieważ okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc kończy się w ostatnim dniu miesiąca.Podstawa prawna:

Art. 30, 32, 36 kodeksu Pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here