Opieka nad dzieckiem 2017-komu przysługuje i na jakich zasadach

Jesteś rodzicem i pracujesz na etacie? Jeśli tak z całą pewnością wiesz jak trudno czasem zapanować nad nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi związanymi z wychowywaniem dziecka. Pogodzenie pracy i opieki bywa czasem bardzo trudne. Wielu rodziców zmuszonych jest do korzystania z urlopów wypoczynkowych czy bezpłatnych po to aby zająć się swoją pociechą. Biorąc pod uwagę, że dla rodzica każdy wolny dzień jest na wagę złota, warto pamiętać o uprawnieniu do korzystania z płatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia. Jeśli chcesz szczegółowo poznać przepis i wynikające z niego dla Ciebie prawa przeczytaj poniższy artykuł.

Opieka nad dzieckiem do 14 roku życia-jakie zasady? Dla kogo?

W myśl artykułu 188 Kodeksu Pracy pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko do 14 roku życia przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni , oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co ten przepis oznacza w praktyce?

W rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że będąc rodzicem (opiekunem) co najmniej jednego dziecka, które nie ukończyło jeszcze 14 lat możesz wnioskować o wolny czas na opiekę. Nie ma znaczenia liczba potomków. Bez względu na liczebność rodziny w roku kalendarzowym przysługują 2 dni /16 godzin. Za czas tego zwolnienia pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia, które obliczane jest jak zapłata za urlop wypoczynkowy. Z prawa korzystać może tylko jedno z rodziców. Jest to uprawnienie niezależne od stażu pracy, okoliczności, rodzaju umowy o pracę, a więc przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia.

Ważne!!!!!

Pracownik sam decyduje czy wykorzystać opiekę w systemie godzinowym czy w rozłożeniu na dwa dni. Wszystko zależy od pierwszego złożonego wniosku. Warto również podkreślić, że jest to czas wolny na sprawowanie opieki więc nie dotyczy ono chorego dziecka, za które pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy. Pracodawca nie ma prawa wymagać żadnych dodatkowych zaświadczeń poza Twoim wnioskiem i oświadczeniem, że drugi z opiekunów nie korzysta z tego uprawnienia. Istotne jest aby pamiętać również, że w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, niewykorzystany urlop na opiekę nad dzieckiem nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.

Niepełny wymiar czasu pracy a zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Zgodnie z artykułem 188 Kodeksu Pracy zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika zaś niepełną godzinę zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Przykładowo wygląda to tak:

Pracownica zatrudniona jest na ¼ etatu w oparciu o umowę o pracę. Składa wniosek o udzielenie wolnych godzin na opiekę nad synem. Ile godzin jej przysługuje?

W pełnym wymiarze pracownica miałaby do dyspozycji 16 godzin, zaś przy ¼ etatu należy wykonać krótki rachunek:

16(godzin) x ¼ (etatu) =4 (godziny)

Pracownicy więc przysługują 4 godziny opieki. W ten sposób analogicznie obliczyć można urlop na opiekę dla każdego wymiar czasu pracy zatrudnionego.

Wniosek

Tak jak powyżej zostało już wspomniane, o tym jak rodzic wykorzysta zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w danym roku decyduje on sam w pierwszym wniosku składanym w roku kalendarzowym.

Przykładowo Pani Krystyna wystąpiła 2 lutego 2017 roku o udzielenie urlopu opiekuńczego na dziecko w wymiarze jednego dnia. Skutkuje to tym, że w kolejnym wniosku Pani Krystyna nie może występować o udzielenie wolnego w godzinach.

Niedozwolone i niezgodne z prawem jest składanie wniosków o opiekę nad dzieckiem po przejściu do nowego pracodawcy, kiedy to już w danym roku kalendarzowym wykorzystało się 2 dni (16 godzin) u poprzedniego zatrudniającego. Fakt wykorzystania uprawnienia pracodawca wpisuje na świadectwie pracy.Podstawa prawna:

Kodeks pracy (artykuł 188)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here