Opieka nad dzieckiem – zwolnienie lekarskie

Choroba dziecka zawsze jest dla rodzica bardzo dużym stresem ale także koniecznością pogodzenia rodzicielskich obowiązków z wykonywaną pracą. Jak opiekować się chorym potomkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz ile dni osobistej opieki przysługuje rodzicowi wyjaśniam w poniższym artykule.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko

W przypadku choroby dziecka pracownikowi przysługuje zwolnienie od wykonywania świadczenia pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 Ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uważa się dzieci:

  • własne ubezpieczonego (pracownika)
  • małżonka ubezpieczonego,
  • przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Okres opieki za który naliczany jest zasiłek opiekuńczy obejmuje czas zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistej opieki nad dzieckiem na podstawie wystawionego przez lekarza druku ZUS ZLA, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli choroba dotyczy dziecka powyżej 14 roku życia, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki,

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.  Wynika z tego, że powyżej wskazane przepisy  stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Ważne aby pamiętać również, że zgodnie z art. 34 wskazanej ustawy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Art. 35.

Wynagrodzenie za czas opieki nad chorym potomkiem

Za czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, a dokładniej zasiłek opiekuńczy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Podstawą do naliczenia i wypłacenia ubezpieczonemu takiego świadczenia są:

  • druk zwolnienia lekarskie ZUS ZLA,
  • druk ZUS-Z15 czyli wniosek o zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy naliczany i wypłacany jest wysokości 80 % wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła konieczność zapewnienia opieki. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego zasiłek opiekuńczy należy się za każdy dzień sprawowania opieki, a więc bez wyłączenia dni wolnych od pracy.Podstawa prawna:

Art. 189 Kodeksu Pracy

Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636)

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here