Przedłużenie umowy do dnia porodu- kiedy, dla kogo, co z tego wynika

Pracownice w ciąży podlegają szczególnej ochronie zarówno przed zwolnieniem jak również zakończeniem stosunku pracy w wyniku upływu terminu umowy, na jaki była zawarta. W jakich sytuacjach umowa przedłuża się do dnia porodu ? Jakich formalności dopełnić musi pracownica a jakich pracodawca ?

Kiedy następuje przedłużenie umowy do dnia porodu ?

Jak stanowi art. 177 par. 3 kodeksu pracy umowa o pracę na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Warto w tym momencie podkreślić, że pracodawca nie musi dopełniać żadnych formalności aczkolwiek może pisemnie powiadomić pracownicę o przedłużeniu umowy z mocy prawa.

Przykład 
Pracownica zatrudniona na czas określony od 01.03.2018 do 28.09.2018r. W dniu 09.07.2018r. pracownica przedstawia pracodawcy zaświadczenie informujące, że jest w drugim miesiącu ciąży. Czy umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu ?
Odp.: W związku z tym, że umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc i ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży zostaje przedłużona z mocy prawa do dnia porodu. Pracodawca może poinformować o tym pisemnie pracownicę.

Należy pamiętać, że o ile strony nie postanowią inaczej to, gdy w związku z przedłużeniem umowy na czas określony do dnia porodu nastąpi przekroczenie limitu 33 miesięcy terminowego zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umowy, to przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony nie wystąpi. Umowa przedłuża się jedynie do dnia porodu.

W przypadku gdy umowa na czas określony uległa przedłużeniu do dnia porodu, ostatnim dniem zatrudnienia jest dzień porodu. Pracodawca musi wówczas sporządzić i wydać świadectwo pracy. Jako podstawę prawną ustania stosunku pracy należy wskazać art. 30 § 1 pkt 4 w związku z art. 177 § 3 k.p.

Jak obliczać i dokumentować upływ trzeciego miesiąca ciąży ?

Zgodnie z orzecznictwem sądowym upływ trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni), z czego wynika, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. W związku z tym umowa przedłuża się do dnia porodu po upływie 12 tygodni ciąży. 
Ciąża musi być stwierdzona stosownym orzeczeniem lekarskim. Bez tego pracodawca nie ma bowiem możliwości wykazania, że pracownica faktycznie jest w ciąży, jak również ustalenia stanu jej zaawansowania. Przepisy nie przewidują wyjątku w kwestii przedstawienia zaświadczenia lekarskiego – obowiązek ten dotyczy zarówno pracownicy w początkowym okresie ciąży, jak i w czasie, gdy ciąża jest już zauważalna.

Przedłużenie umowy do dnia porodu – wyjątki

Umowy na czas określony/okres próbny nie przedłuża się do dnia porodu w sytuacjach wynikających bezpośrednio z samego art. 177 par. 3 jak również w sytuacji wskazanej w art. 177 par. 3a mianowicie wówczas gdy:

 • pracownica zatrudniona jest na czas określony lub okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca;
  Przykład 

  Pracodawca zatrudnił pracownicę na okres próbny wynoszący 1 miesiąc. Po przepracowaniu 2 tygodni pracownica poinformowała, że jest w czwartym miesiącu ciąży. Czy umowa przedłuża się do dnia porodu ?
  Odp.: Pomimo tego pracownica jest już w czwartym miesiącu ciąży umowa nie ulega przedłużeniu z mocy prawa ze względu na fakt, iż okres próbny nie przekracza jednego miesiąca. Pracodawca oczywiście może nawiązać z pracownicą kolejną umowę.
 • pracownica zatrudniona jest na czas określony lub okres próbny, a umowa wskazuje  powyżej jednomiesięczny okres ale rozwiązanie stosunku pracy wynikające z treści umowy przypada przed upływem trzeciego miesiąca ciąży;
  Przykład 

  Pracownica zatrudniona na czas określony od 01.03.2017r. do 20.07.2018r. W dniu rozwiązania umowy pracownica przedstawia pracodawcy zaświadczenie, że jest w drugim miesiącu ciąży. Czy umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu ?
  Odp.: Ze względu na fakt, że umowa ulega rozwiązaniu przed upływem trzeciego miesiąca ciąży nie zostanie przedłużona do dnia porodu.
 • pracownica została zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  Przykład
  Pracownica została zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Po przepracowaniu 5 miesięcy pracownica przedstawiła pracodawcy zaświadczenie informujące, że jest w czwartym miesiącu ciąży. Czy umowa przedłuża się do dnia porodu?
  Odp.: Umowa nie przedłuża się do dnia porodu pomimo, że pracownica jest w czwartym miesiącu ciąży i umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Istotne znaczenie ma tutaj fakt, że umowa zawarta jest w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.


 

Podstawa prawna:
art. 177 Kodeksu pracy
art. 25 Kodeksu pracy  

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here