Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za poszczególne miesiące na 2017 rok.

Składki ZUS 2017 – działalność gospodarcza warunki preferencyjne

Podstawą wymiaru składek dla przedsiębiorcy korzystającego z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach preferencyjnych(tzw. “mały zus”) w 2017 roku stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 600 zł. Wysokość ta stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. poz. 1456) od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2 000 zł.

Składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne wyniosą kolejno:

 • ubezpieczenie emerytalne 117,12 zł  
 • ubezpieczenie rentowe 48,00 zł  
 • ubezpieczenie chorobowe 14,70 zł  (dobrowolna składka dla przedsiębiorców opłacających obowiązkowo ubezpieczenia społeczne)
 • ubezpieczenie wypadkowe: 10,80 zł (składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych)

Razem składki na ubezpieczenia społeczne: 190,62 zł

Sprawdź kto może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek ZUS tutaj:  ZUS dla nowych firm 

Składki ZUS 2017 – pozostali przedsiębiorcy zobowiązani do opłacania składek ZUS

Dla pozostałych przedsiębiorców zobowiązanych do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości (niekorzystający z preferencyjnych warunków) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 2 557,80 zł. Kwota ta stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne 499,28 zł  
 • ubezpieczenia rentowe 204,62 zł  
 • ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł (dobrowolna składka dla przedsiębiorców opłacających obowiązkowo ubezpieczenia społeczne)
 • ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł (Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych)

Razem składki na ubezpieczenia społeczne: 812,61 zł. 

Fundusz pracy: 62,67 zł (dla osób zobowiązanych do opłacania składek na fundusz pracy)


Ubezpieczenie zdrowotne 2017

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zostanie ogłoszona w drugiej połowie stycznia, kiedy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2017 rok. Wysokość tej składki uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia za czwarty kwartał 20161 roku jakie opublikuje w komunikatach Główny Urząd Statystyczny.

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku wynosi 3 303,13 zł.

Składka zdrowotna stanowi 9% podstawy wymiaru (tj. 9% z 3 303,13 zł), zatem jest równa kwocie 297,28 zł w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku. Podstawa prawna:

 • Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)
 • Art. 18 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)
 • Art. 19 ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. poz. 1456)
 • Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.)
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)
 • Art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984)

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here