Urlop macierzyński 2017

Macierzyństwo to piękny a zarazem dość trudny okres w życiu każdej kobiety chcącej pogodzić opiekę nad maluszkiem z pracą zawodową. Pierwszym uprawnieniem z którego można skorzystać jeszcze przed rozwiązaniem jest urlop macierzyński. W poniższym artykule dowiesz się czym jest urlop macierzyński, jak o niego wnioskować oraz jakie wynagrodzenie w tym czasie Ci przysługuje.

Urlop macierzyński w 2017 roku-ile się należy i komu?

Urlop macierzyński to podstawowe uprawnienie regulowane przez Kodeks Pracy jakie przysługuje rodzicom. W roku 2017 nie nastąpiły żadne zmiany względem poprzedniej nowelizacji ustawy, która weszła w życie 2 stycznia 2016 r. Oznacza to, że zasady regulujące uprawnienia rodzicielskie pozostały takie same jak w roku poprzednim.

Trzeba zacząć od tego, że urlop macierzyński jest obowiązkowy  co oznacza, że nie można się go zrzec czy też zrezygnować. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci w jednym porodzie i wynosi:

 • 20 tygodni-jedno dziecko,
 • 31 tygodni-bliźnięta,
 • 33 tygodnie-trojaczki,
 • 35 tygodni-czworaczki,
 • 37 tygodni-pięcioraczki,

Po porodzie przysługuje urlop macierzyński w wielkości niewykorzystanej przed porodem aż do wyczerpania wymiaru (20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni). Istotne jest aby pamiętać, że matka dziecka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Po tym czasie ma prawo zrezygnować z pozostałej części  i powrócić do pracy jeżeli resztę urlopu wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko lub będzie sprawował osobistą opiekę w wyniku przerwania działalności zarobkowej (musi on być objęty ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa).

Jak  wnioskować o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego najlepiej jest złożyć na piśmie i dostarczyć do zakładu pracy. Powinien on zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • oznaczenie pracodawcy (nazwa, adres),
 • prośbę o udzielenie urlopu macierzyńskiego,
 • dane dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia),
 • początkową i końcową datę urlopu,
 • oznaczenie miejscowości i daty złożenia wniosku,
 • podpis pracownika,

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego nie ma wpływu na wysokość zasiłku. Ma jedynie charakter informacyjny ponieważ określa w jakim czasie pracownica będzie korzystała z uprawnienia.

Wynagrodzenie za urlop macierzyński-kto płaci i na jakich zasadach?

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Ponieważ za czas urlopu macierzyńskiego należy się zasiłek macierzyński to, jak sama nazwa wskazuje, środki na ten cel pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce wygląda to tak, że w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 pracowników świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę. Zakład pracy zobowiązany jest do naliczenia i wypłaty zasiłku fizycznie lecz należy pamiętać, że  środki pieniężne na zasiłki zawsze pokrywane są przez  ZUS.Podstawa prawna:

Kodeks pracy (art. 180-182)

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here