Urlop wychowawczy a zwolnienie lekarskie z powodu ciąży

Urlop wychowawczy to dość często wykorzystywane przez pracowników uprawnienie rodzicielskie. Zdarza się jednak, że nie zawsze jest on wykorzystany do końca i wiąże się z powrotem do aktywności zawodowej. Co w sytuacji wystąpienia drugiej ciąży i zwolnienia lekarskiego? O tym właśnie w poniższym artykule.

L4 w ciąży a trwający urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest bezpłatną, usprawiedliwioną nieobecnością w pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy można z niego zrezygnować:

 • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
 • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Co w sytuacji, gdy pracownica zachodzi w kolejną ciążę i uzyskuje zwolnienie lekarskie przebywając na wychowawczym?

Po pierwsze i najważniejsze należy dopilnować spełnienia określonych warunków takiego zwolnienia, co przedstawić można w następujących punktach:

 1. na L4 musi być zaznaczona niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży (kod B);
 2. należy złożyć u pracodawcy/w kadrach wniosek z zawiadomieniem o powrocie do pracy (najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy) lub za zgodą pracodawcy w każdym czasie;
 3. w pierwszym dniu powrotu do pracy należy złożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie (100% zwolnienia przysługuje tylko w przypadku jego złożenia w ciągu 7 dni od jego wystawienia);

Tak więc aby zwolnienie lekarskie w okresie ciąży było zaakceptowane i zapłacone należy zrezygnować z trwającego urlopu wychowawczego. Po porodzie pracownicy przysługują uprawnienia związane z macierzyństwem zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wynagrodzenie za L4-za jaki okres, kto płaci, w jakiej wysokości przysługuje?

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z kodem literowym „B” lub odrębne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. Każda choroba przypadająca w  czasie ciąży powoduje bowiem prawo do pobierania zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, bez względu na to, czy ma ona związek ze stanem ciąży.

Należy pamiętać, że rezygnując z urlopu wychowawczego i składając zwolnienie lekarskie nie jest wymagany okres wyczekiwania. Co prawda zgodnie z przepisami prawa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

 1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
 2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie;

ale ustawodawca ustanowił jednocześnie cztery wyjątki od zasady nieprzerwanego okresu wyczekiwania – w takiej sytuacji do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie:

 • jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni,
 • jeżeli przerwa między nimi była spowodowana urlopem wychowawczym,
 • jeżeli przerwa między nimi była spowodowana urlopem bezpłatnym,
 • jeżeli przerwa między nimi była spowodowana odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Nie oznacza to, że liczony będzie okres przebywania na bezpłatnym urlopie wychowawczym!!!! Wręcz przeciwnie ! Średnia dotyczy 12 miesięcy lub pełnych miesięcy kalendarzowych z okresu przepracowanego!

Jeżeli chodzi o płatność to podobnie jak w przypadku każdej choroby, pierwsze 33 dni  niezdolności do pracy jest wypłacane przez pracodawcę (tzw. „wynagrodzenie chorobowe”). Od 34 dnia zaś pracownica nabywa prawo do zasiłku chorobowego finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warto przy tym zapamiętać, że zwolnienie z kodem B może trwać do 270 dni.Podstawa prawna:

art. 92. § 1 pkt 2. oraz 186(3) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późniejszymi zmianami);

art. 186(3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

art. 3 pkt. 3  oraz art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z z 1999r. Nr 60, poz. 636 t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 372).

art. 8. ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 z późniejszymi zmianami);

art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn zm.)

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here