Ustalanie okresu zasiłkowego

Aby poprawnie ustalić okres zasiłkowy należy wiedzieć przede wszystkim jaki jest jego maksymalny czas oraz jakie okresy orzeczonej niezdolności do pracy należy wliczyć a jakie pominąć. Nie zawsze pracodawca jest w stanie samodzielnie obliczyć okres zasiłkowy. Często zdarza się, że o pomoc zmuszony jest zwrócić się do ZUS-u. O tym jakie to są okoliczności i co je determinuje przeczytasz w poniższym artykule.

Czym jest okres zasiłkowy ?

Okres zasiłkowy jest to czas trwania niezdolności do pracy spowodowanej chorobą za który przysługują: wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jak i okresy określone w ustawie, w których ubezpieczony nie ma prawa do tych świadczeń. Maksymalnie okres zasiłkowy może wynosić:

 • 182 dni
 • 270 dni – jeżeli orzeczona niezdolność do wykonywania pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży

Co wlicza się do okresu zasiłkowego ?

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) wlicza się:

 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nawet jeżeli  nieprzerwana niezdolność do pracy była spowodowana  różnymi przyczynami;
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni w przypadku przerw w niezdolności do pracy. Jeżeli wystąpiła przerwa w niezdolności do pracy i po przerwie powstała niezdolność do pracy z innej przyczyny, przysługuje prawo do nowego okresu zasiłkowego.

Do okresu zasiłkowego wlicza się także okresy za które nie przysługują świadczenia tj.: wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy. Występują one wówczas gdy:

 • niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem “C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim  postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku),
 • zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane,
 • chory wykonywał w czasie zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się zaś czasu niezdolności do pracy, która przypada w okresie:

 • wyczekiwania;
 • tymczasowego aresztowania lu odbywania kary pozbawienia wolności z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do
  pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
 • urlopu bezpłatnego;
 • urlopu wychowawczego;

Ustalanie okresu zasiłkowego

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy występuje w sposób ciągły (nieprzerwany) i nie zaczęła się przed upływem 60 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy nie ma większego problemu z ustaleniem okresu zasiłkowego. Po prostu należy obliczyć odpowiednio 180 lub 270 dni w zależności od przyczyny choroby i okoliczności jej wystąpienia. W momencie zaś gdy pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami występuje chociażby jednodniowa przerwa okres zasiłkowy można ustalić jedynie na podstawie numeru statystycznego choroby. Należy wówczas wystąpić do ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego.

Przykład:
Pracownik do 20 maja 2018r. wykorzystał 130 dni okresu zasiłkowego. Po przerwie trwającej 11 dni pracownik dostarczył kolejne zaświadczenie lekarskie ZLA na okres od 01 czerwca do 14 lipca 2018r. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki swoim ubezpieczonym, wystąpił do oddziału ZUS o ustalenie, czy niezdolność do pracy orzeczoną od 01 czerwca do 14 lipca należy wliczyć do okresu zasiłkowego trwającego do 20 maja. W związku z tym, że w przerwie w orzeczonej niezdolności do pracy pracownik odzyskał zdolność do pracy oraz, że niezdolność do pracy orzeczona tym zaświadczeniem lekarskim była spowodowana inną chorobą niż poprzednia niezdolność do pracy trwająca do 20 maja, oddział ZUS poinformował pracodawcę, że pracownik od 01 czerwca nabył prawo do nowego okresu zasiłkowego. Jednocześnie należy pamiętać o konieczności ponownego wystąpienia w sprawie ustalenia okresu zasiłkowego, jeżeli pracownik złoży kolejne zaświadczenie lekarskie, które zacznie się przed upływem 60 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy, trwającej do 20 maja 2018r.Podstawa prawna:

Art. 8-17 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here