Wymiar czasu pracy 2019

Czym jest wymiar czasu pracy ?

Wymiar czasu pracy to liczba dni oraz godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Wymiaru czasu pracy nie należy mylić z normami czasu pracy ! Wymiar czasu pracy może być równy lub różnić się od normy czasu pracy. Wpływa na to występowanie świąt ponieważ każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela zmniejsza wymiar czasu pracy, a więc liczbę godzin przypadających do przepracowania o 8 godzin oraz liczbę dni pracy a więc liczbę dni, które pracownik w tym okresie rozliczeniowym powinien przepracować.

Wymiar czasu pracy jest więc:

  • równy liczbie godzin wynikającej z normy czasu pracy wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie ma żadnego święta przypadającego w innym dniu niż niedziela,
  • niższy niż liczba godzin wynikająca z normy jeżeli w danym okresie rozliczeniowym przypada święto w innym dniu niż niedziela.

Wymiar czasu pracy pracownika ulega w danym okresie rozliczeniowym obniżeniu także o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Przykład
Pan Jan przez 3 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Przez ten czas zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy powinien przepracować 24 godziny. Obowiązujący pana Jana wymiar czasu należy zatem obniżyć o 24 godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ustalenie wymiaru czasu pracy jest punktem wyjściowym m.in. do prawidłowego sporządzania rozkładów czasu pracy i planowania pracy jak również rozliczania czasu pracy.

Jak ustalić wymiar czasu pracy ?

We wszystkich systemach czasu pracy, poza pracą w ruchu ciągłym sposób obliczania wymiaru czasu pracy jest taki sam. Oblicza się go poprzez:

  1. pomnożenie 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  3. odjęcie po 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Taki sposób ustalania wymiaru czasu pracy stosuje się zarówno w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na pełen etat jak również względem pracowników niepełnoetatowych, przy czym dla niepełnoetatowców wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na pełen etat.

Przykład
Pani Magda pracuje w firmie Meduza na pełen etat, zaś pani Małgosia na 3/4 etatu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Jak dla pracownic ustalić wymiar czasu pracy przypadający do przepracowania w kwietniu 2019 ?
Obliczenia: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto  22 kwietnia) = 168 godzin
Odp: Dla Pani Magdy wymiar czasu pracy wyniesie 168 godzin, zaś dla pani Małgosi wyniesie 126 godzin (168 godzin x 3/4 etatu).

Wymiar czasu pracy 2019

W jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 roku kształtuje się następująco:

Miesiąc Wymiar czasu
pracy (godz)
Wymiar czasu
pracy (dni)
Liczba dni
wolnych
Styczeń 176 22 9
Luty 160 20 8
Marzec 168 21 10
Kwiecień 168 21 9
Maj 168 21 10
Czerwiec 152 19 11
Lipiec 184 23 8
Sierpień 168 21 10
Wrzesień 168 21 9
Październik 184 23 8
Listopad 152 19 11
Grudzień 160 20 11
Łącznie 2008 251 114

 

W trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych wymiar czasu pracy w 2019 roku kształtuje się następująco:

Miesiące Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń – Marzec 504 63 27
Kwiecień – Czerwiec 488 61 30
Lipiec – Wrzesień 520 65 27
Październik – Grudzień 496 62 30
Łącznie 2008 251 114

 

W czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych wymiar czasu pracy w 2019 roku kształtuje się następująco:

Miesiące Wymiar czasu pracy (godz) Wymiar czasu pracy (dni) Liczba dni wolnych
Styczeń – Kwiecień 672 84 36
Maj – Sierpień 672 84 39
Wrzesień -Grudzień 664 83 39
Łącznie 2008 251 114

 

W sześciomiesięcznych okresach rozliczeniowych wymiar czasu pracy w 2019 roku kształtuje się następująco:

Miesiące Wymiar czasu pracy (godz) Wymiar czasu pracy (dni) Liczba dni wolnych
Styczeń – Czerwiec 992 124 57
Lipiec – Grudzień 1016 127 57
Łącznie 2008 251 114

 

! Dla niepełnoetatowców wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na pełen etat.Podstawa prawna:

Art. 130 kodeksu pracy

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here