Wypłata wynagrodzenia – w jakiej formie od 1 stycznia 2019

Prawidłowe naliczenie oraz wypłata wynagrodzenia za pracę w odpowiednim terminie i formie to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy będącego pracodawcą. W jakiej formie zatrudniający powinien przekazywać płacę od 1 stycznia 2019 roku ?

Wypłata wynagrodzenia – kodeks pracy

Dotychczas, a dokładniej ujmując do dnia 31.12.2018 r. zasadą było przekazywanie wynagrodzenia za pracę do rąk własnych pracownika. Oczywiście w poprzednim stanie prawnym możliwe było również dokonywanie przelewów na konto ale wymagało to uprzedniej zgody zatrudnionego lub odpowiedniego zapisu w układzie zbiorowym pracy.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 86 paragraf 3 wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Mamy więc do czynienia z sytuacją odwrotną. Zapis taki daje pracodawcy prawo domagania się od pracownika podania numeru rachunku bankowego. Jednak oczywiście ostateczna decyzja o tym w jakiej formie będzie dokonywana wypłata pozostaje w gestii zatrudnionego. Warto podkreślić, że nie przekazanie przez pracownika numeru rachunku nie zwalnia pracodawcy z obowiązku dokonania wypłaty. W takiej sytuacji jest on zobowiązany do wypłat do rąk własnych do momentu ewentualnego dopełnienia formalności przez osobę zatrudnioną.

Zmianie nie uległ art. 86 paragraf 2, który nadal wskazuje, że: wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej, zaś częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

W wyniku nowelizacji przepisów dotyczących formy przekazywania wynagrodzenia pracodawca był zobligowany poinformować zatrudnionych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku o kontynuowanie wypłaty do rąk własnych. Z czego taki wniosek powinien się składać ? Przede wszystkim musi on zawierać dane pracownika dzięki którym możliwe będzie jednoznaczne ustalenie kto wnioskuje, po kolejne pracownik musi jasno wskazać swoją wolę – oczywiście nie musi jej w żaden sposób uzasadniać czy motywować, po kolejne powinien określić datę z jaką składa pismo jak również określić od kiedy wnioskuje o zmianę formy wypłaty. Na wniosku powinny znaleźć się także dane pracodawcy do którego kieruje się pismo i oczywiście niezbędny jest podpis pracownika, poprzez który potwierdza składane oświadczenie.Podstawa prawna:

Art. 86 Kodeksu pracy

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here