Zmiany w świadectwach pracy 2017

Do częstych zmian w Prawie Pracy i ubezpieczeniach zdążyliśmy się chyba przyzwyczaić. Zapowiada się jednak, że ten rok jak również kolejne lata będą obfitować w naprawdę liczne modyfikacje będące skutkiem wprowadzania kolejnych składowych tak zwanego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców ,,100 zmian dla firm’’.  Poniżej możecie przeczytać na czym polegają aktualne zmiany dotyczące świadectw pracy.

Świadectwa pracy 2017-tryb i sposób wydawania

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami artykułu 97 KP jak również rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy w przypadku gdy nie zamierza podpisać z tym pracownikiem kolejnej umowy w ciągu 7 dni od momentu wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej. Świadectwo powinno dotyczyć okresu/okresów zatrudnienia za które do tej pory świadectwa nie wydano.

Z kolei w sytuacji gdy dochodzi do nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w okresie wyżej opisanych 7 dni, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy wyłącznie na papierowy lub elektroniczny wniosek pracownika. Prośba taka może być złożona przez pracownika w każdym czasie i dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia za które dotychczas nie otrzymał świadectwa pracy. Pracodawca jest zobligowany do wydania świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W obu przypadkach, podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, wydanie świadectwa pracy nie może być zależne od wcześniejszego rozliczenia się obu stron stosunku pracy.

Nowe rozporządzenie reguluje jeszcze jedną kwestię w zakresie wydawania świadectw pracy, a dotyczy ona śmierci pracownika. Otóż w takiej sytuacji o wydanie świadectwa pracy mogą wystąpić jedynie osoby na które przechodzą prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy po śmierci zatrudnionego. Dodatkowo doprecyzowany termin na wydanie świadectwa to 7 dni od momentu złożenia papierowego lub elektronicznego wniosku przez zainteresowanego.

Nowy wzór świadectwa pracy 2017

Do istotnych zmian jakie nastąpiły od 1 stycznia 2017 roku w zakresie wydawania świadectw pracy należy również treść omawianego dokumentu. Pracodawca zobowiązany jest zamieścić informacje o:

  • korzystaniu bądź nie korzystaniu przez zatrudnionego z tak zwanej ochrony stosunku pracy przysługującej w związku z urlopem wychowawczym,
  • wykorzystaniu urlopu ojcowskiego i podstawie prawnej jego udzielenia,
  • wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
  • podstawie prawnej do wykorzystania urlopu wychowawczego,
  •  uzyskanych kwalifikacjach czy wysokości i składnikach wynagrodzenia-na żądanie pracownika,

Nowy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniami udostępniony jest na stronie:

Świadectwo pracy 2017 wzór – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Świadectwo pracy 2017-rozporządzenie

Podstawą prawną, która reguluje wprowadzone zmiany jest Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectw pracy z dnia 30 grudnia 2016 roku oraz znowelizowane przepisy kodeksu pracy.Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectw pracy z dnia 30 grudnia 2016
  • Znowelizowane przepisy kodeksu pracy.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here