Kto może skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na warunkach preferencyjnych?

Z preferencyjnego opłacania składek ZUS mogą skorzystać tzw. nowi przedsiębiorcy u których zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za nowego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który:

  • rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • nie jest osobą współpracującą przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • nie są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowymi wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcami i artystami.

Spełniając te warunki nowy przedsiębiorca może skorzystać z opłacania składek zus na preferencyjnych warunkach, a maksymalny okres korzystania z ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zgodna z deklaracjami zgłoszeniowymi: ZFA, ZPA, ZUA).

WAŻNE!!!

  1. Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnego opłacania składek ZUS mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe.
  2. Preferencyjne stawki ZUS nie mają zastosowania w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ każdy przedsiębiorca opłaca tę składkę od tej samej podstawy, stanowiącej kwotę nie niższą niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  3. Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu ulgowego ZUS-u, który wynosi 24 miesiące.

 

Przykład 1.

Pan Jan Kowalski założył 1 lutego 2016 roku swoją pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą. Spełnia wszystkie warunki uprawniające go do skorzystania z preferencyjnych stawek zus. Kiedy zakończy się okres korzystania z przysługującej ulgi? Ostatni dzień w którym Pan Jan Kowalski będzie mógł korzystać z tzw. małego zus-u to: 31 styczeń 2018 roku.

Przykład 2.

Pan Jan Kowalski założył 15 lutego 2016 roku swoją pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą. Spełnia wszystkie warunki uprawniające go do skorzystania z preferencyjnych stawek zus. Kiedy zakończy się okres korzystania z przysługującej ulgi? Ostatni dzień w którym Pan Jan Kowalski będzie mógł korzystać z tzw. małego zus-u to: 28 luty 2018 roku.

Dodatkowe przydatne materiały

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/ZUS_ZUA.pdf

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/Ogolne_dok_ubezp.pdf

 


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here