Anulowanie faktury zaliczkowej przy rezygnacji z zamówienia

Czy prawidłowym postępowaniem jest anulowanie faktury zaliczkowej w przypadku, gdy klient dokonuje wpłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy a następnie po otrzymaniu faktury zaliczki rezygnuje z zamówienia?

Nie, działanie takie jest nieprawidłowe.

Co zrobić zatem w omawianej sytuacji?

Wybrane artykuły z ustawy o VAT, które będą przydatne przy okazji analizowania tematu: anulowanie faktury zaliczkowej przy rezygnacji z zamówienia:

Art. 106b. 1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Art. 106i. 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.

2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Art. 106j. 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Podatnik, który otrzymuje zaliczkę na poczet realizacji przyszłych dostaw czy przyszłego świadczenia usług zobowiązany jest do rozpoznania obowiązku podatkowego w momencie otrzymania zapłaty:

art. 19a ust. 8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

(art. 19a ust. 5 pkt 4 4) wystawienia faktury z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług:

– telekomunikacyjnych,

– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

– stałej obsługi prawnej i biurowej,

– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.)

Podatnik ten, zgodnie z powołanymi a tym artykule na wstępie przepisami zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczki, nie później niż 15. dnia następującego po miesiącu w którym podatnik otrzymał zaliczkę.

Co w sytuacji, gdy po wpłacie zaliczki klient jednak decyduje się zrezygnować z zamówienia?

Przykład:

Podatnik X otrzymał dnia 25 stycznia 2019 roku zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów. Tego dnia wystawił fakturę zaliczkę na kwotę jaką otrzymał. 28 stycznia 2019 roku klient zrezygnował jednak z tego zamówienia. W związku z zaistniałymi okolicznościami Podatnik X zwrócił swojemu klientowi zaliczkę i wystawił fakturę korygującą. Fakturę tę klient odebrał i podpisał dopiero 1 lutego 2019 roku. W związku z tym Podatnik X dokona korekty VAT należnego w dacie poświadczającej odbiór przez klienta faktury korekty.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here