Co to jest faktura uproszczona ?

Na wstępie należy powiedzieć, że faktura uproszczona dotyczy podatników, u których wartość danej sprzedaży towarów czy też świadczonych usług nie przekracza 450 zł lub 100 euro jeżeli należność określona jest w euro. Pamiętaj, że faktura uproszczona jest prawem podatnika a nie jego obowiązkiem, czyli podatnik może w takiej sytuacji wystawić fakturę uproszczoną ale może także wystawić fakturę pełną. Tak naprawdę wszystko zależy od podatnika poza pewnymi wyjątkami, kiedy to nie może wystawić faktury uproszczonej. O tym jednak w dalszej części artykułu.

Definicja faktury uproszczonej w ustawie o VAT

Art. 106e ustawy o VAT (mówi o tym jakie dane powinna zawierać faktura), a mianowicie:

ust. 5 pkt 3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro jeżeli kwota ta określona jest w euro-danych określonych w ust.1 pkt. 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

ust. 6 przepisu ust.5 pkt 3 nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży dla której nie jest na fakturze podawany numer, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w przypadku o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a.

Jakie elementy musi zawierać faktura uproszczona ?

 • data wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres,
 • numery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie sprzedaży,
 • dane pozwalające określić kwotę VAT dla poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Czego brakuje w porównaniu do faktury pełnej ?

Z pewnością brak jest danych nabywcy, nie ma mowy również o konkretnej stawce podatku (podatnik wystawiając fakturę uproszczoną musi w niej bowiem jednoznacznie tak zamieścić informacje aby nabywca tego towaru bądź usługi do której wystawiana jest faktura uproszczona mógł określić jaka stawka jest do zastosowania w przypadku tej danej transakcji), brak jest określenia ilości oraz miar dostarczanych towarów, nie jest podany zakres wykonywanych usług itd.

Jakich elementów nie musi zawierać faktura uproszczona:

■imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy oraz jego adresu,
■miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
■ ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
■ wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez
kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
■ stawki podatku,
■ sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi
stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
■ kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku – pod warunkiem że zawiera dane pozwalające
określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Te dane to przede
wszystkim wartość (brutto) sprzedaży i dotycząca jej stawka VAT.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej ?

W określonych sytuacjach, o czym wspomniałam na wstępie artykułu, nie ma możliwości wystawienia faktury uproszczonej. Dotyczy to następujących wyjątków:

 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju,
 • (WDT) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • dostawa towarów lub świadczenie usług podlegających opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska, gdy podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usług.

Czy z faktury uproszczonej można odliczyć VAT?

Oczywiście można. Faktura uproszczona daje taką możliwość, oczywiście w przypadku gdy mamy do czynienia z transakcją opodatkowaną.

Czy paragon fiskalny może być traktowany jako faktura uproszczona ?

Jeżeli przyjrzymy się konstrukcji danych jakie musi zawierać paragon i faktura uproszczona to odnajdziemy praktycznie te same dane, za wyjątkiem numeru NIP… W związku z tym jeżeli sprzedawca na kasie fiskalnej ma techniczną możliwość nadania numeru NIP na paragonie dla kontrahenta, to wówczas taki paragon może być traktowany jako faktura uproszczona.

Metoda ,,w stu” art. 106e ust. 7 ustawy o VAT

Metoda ta mówi o tym jak obliczyć podatek VAT w sytuacji, gdy na fakturze uproszczonej mamy podana jedynie wartość brutto. Wówczas kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku podatnik może obliczyć według następującego wzoru:

KP= WB*SP/(100+SP)

gdzie: KP – oznacza kwotę podatku
WB – oznacza wartość dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych                          stawką podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto)
SP – oznacza stawkę podatku

Zapraszam do obejrzenia materiału w formie video:

 

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here