Faktura bez daty wystawienia

Przedsiębiorca otrzymał fakturę na której widnieje jedynie data wykonania usługi, bez daty wystawienia.

Czy przedsiębiorca ten może traktować datę wykonania usługi jako datę wystawienia faktury ?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie i zawiera wyjaśnienie w art. 106e. 1. Ustawy o VAT, który wskazuje, że faktura powinna zawierać:

,,1) datę wystawienia;
(…)

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
(…)”.

Zgodnie więc z powyższym artykułem poprawnie wystawiona faktura może nie zawierać daty dostawy towarów, wykonania usługi lub otrzymania zapłaty jeżeli jest ona nieokreślona lub tożsama z datą wystawienia faktury. Data wystawienia faktury zaś jest elementem obowiązkowym. 

Co należy zrobić w takiej sytuacji ?

W  przypadku otrzymania faktury bez oznaczonej daty wystawienia należy poprosić wystawcę dokumentu o sporządzenie faktury korygującej, w której uwzględni on datę wystawienia faktury.

Czy można odliczyć VAT od takiej faktury ?

Można odliczyć VAT od takiej faktury jeżeli jest zgodna z art. 86.1. Ustawy o VAT, który mówi, że: ,,W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Analizując czy od danej faktury można odliczyć VAT należy zwrócić również uwagę z jakim rodzajem błędu mamy do czynienia. Odliczenia podatku VAT można bowiem dokonać od błędnie wystawionej faktury jeżeli jest to tzw. błąd małej wagi. W przeciwnym wypadku konieczne jest najpierw wystawienie faktury korygującej.
Czym wobec tego są błędy małej wagi ?

Błędy małej wagi to błędy w fakturze, które dotyczą wszystkich innych elementów niż wymienione w art. 106e.1. pkt. 8-15 Ustawy o VAT.

Art. 106e.1. pkt. 8-15 Ustawy o VAT:

,,Faktura powinna zawierać:
(…)
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12) stawkę podatku;
13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15) kwotę należności ogółem”.

Błędy małej wagi dotyczyć więc mogą np. daty wystawienia faktury, kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów, nazwy (rodzaju) towaru lub usługi.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here