Faktury prognozy za prąd a odliczenie VAT

Zróbmy to na przykładzie 🙂

Zakładamy, że mamy do czynienia z czynnym podatnikiem podatku VAT, który wykonuje tylko czynności opodatkowane. Otrzymał fakturę prognozę za energię elektryczną i dzwoni, pyta: Czy odliczymy VAT z takiej faktury?

Odpowiedź (poniżej znajdziesz analizę przypadku).

Przedstawiając ten przypadek chcę zwrócić Twoją uwagę na kilka ważnych kwestii:

  1. Zakładamy, że podatnikowi z powyższego QUIZU przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – w przeciwnym wypadku, nawet nie badalibyśmy tego przypadku. Mam nadzieję, że ta kwestia jest zrozumiała 🙂
  2. Weryfikujemy czy ta faktura prognoza zawiera wszystkie dane o których mowa w art. 106e ustawy o VAT, jeśli tak – uznajemy ją za fakturę w rozumieniu ustawy o VAT i będzie stanowiła podstawę do odliczenia podatku VAT wynikającego z tego dokumentu. Jeżeli jednak, okaże się, że nie zawiera wszystkich danych, a pełni jedynie funkcję informacyjną to już nie będzie stanowiła podstawy do odliczenia podatku VAT – nie wywoła skutków w VAT.

O czym jeszcze podatnik musi pamiętać przy rozliczaniu podatku VAT:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego u podatnika
nabywającego media powstaje w rozliczeniu za okres, w którym spełnione zostaną łącznie
następujące warunki:

  • w odniesieniu do nabytych przez niego mediów powstał u dostawcy mediów obowiązek
    podatkowy z tytułu dostawy mediów (nastąpi to w chwili zajścia wcześniejszego ze  zdarzeń: wystawienie faktury albo upływ terminu płatności)
  • nabywca posiada fakturę dokumentującą dostawę mediów.

W przypadku, gdy nabywca nie odliczy podatku naliczonego za ten okres ma prawo to zrobić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych

UWAGA – nabywca nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego z tytułu tej dostawy dopóki nie otrzyma faktury, nawet w sytuacji, gdy u dostawcy mediów powstanie obowiązek podatkowy z chwilą upływu terminu płatności za media

Regulacje w zakresie podatku od towarów i usług nie przewidują, w celu dokumentowania

Omówione wyżej przesłanki odliczenia podatku z faktury dokumentującej dostawę mediów nie uzależniają prawa do odliczenia VAT od opłacenia faktur przez nabywcę mediów. WYJĄTEK: Nabywca mediów byłby małym podatnikiem rozliczającym VAT kasowo. U takiego podatnika prawo do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od zapłaty faktur na rzecz swoich kontrahentów.

Więcej na temat rozliczania dostawy mediów u nabywcy i sprzedawcy znajdziesz w mojej Akademii Treningowej VAT: https://ewelinaduleba.pl/product/vat/ – jeśli jesteś już w Akademii sprawdź moduł 5: Folder dodatkowe pytania z analizą 🙂 – pobierz materiał pdf 🙂

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here