Faktury zaliczkowe

Kto  i kiedy ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową?

Zgodnie z art. Art. 106b. ustawy o VAT

1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa wart. 106a stosowanie przepisów dotyczących faktur pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 4.

Stosownie zaś do art. 106i ust. 2 i ust. 7 ustawy o VAT fakturę zaliczkową należy wystawić:

  • nie wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem zaliczki,
  • nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę.

Kiedy nie wystawia się faktury zaliczkowej ?

Faktury zaliczkowej nie wystawia się w przypadku, gdy zapłata dotyczy wewątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek  podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 4.

Art. 19a ust. 5 pkt.

4. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
-telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
-wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
-najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
-ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
-stałej obsługi prawnej i biurowej,
-dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Moment odliczenia VAT z faktury zaliczkowej

Zgodnie z art. 86 ust. 10c ustawy o VAT przepis art. 86 ust. 10 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Art. 86 ust. 10. z kolei wskazuje, że: Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here