Witam

Moi Drodzy, 18.04.2018 roku poruszyliśmy temat metody kasowej w VAT – temat ten miał największe zainteresowanie wśród dotychczas prowadzonych środowych szkoleń 🙂

W związku z tym postanowiłam, że w ramach dodatkowych materiałów przedstawię Wam na przykładzie jak ustalić maksymalną wartość sprzedaży dla podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, który chce skorzystać z rozliczania VAT na zasadach metody kasowej 🙂

A zatem, jak to się pisze po francusku: VOILA 🙂 (włala 🙂 – nie nie nie znam francuskiego, sprawdzałam w słowniku jak się pisze 😀 )

Art. 104. 1. Przepisy art. 21 i art. 86 ust. 10e stosuje się również do podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwot określonych w art. 2 pkt 25

2. W przypadku przekroczenia kwot określonych zgodnie z ust. 1 podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.

Jakie kwoty zostały wymienione w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT?

(…)25) małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. (…)

Wnioski

Zgodnie z powyżej cytowanymi artykułami podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i chcący korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT, może z takiego prawa skorzystać pod warunkiem, że przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej równowartości kwoty w złotych: 1 200 000 euro i/lub 45 000 euro.

Przeliczenia tych kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000,00 zł.

W 2017 roku równowartość (zgodnie z wyżej opisanym przeliczeniem) 1 200 000 euro wynosi 5 157 000,00 zł,

natomiast równowartość 45 000 euro wynosi 193 000,00 zł. 

W ten sposób dokonuje się przeliczenia dla każdego roku.

Jak ustalić przewidywaną wartość sprzedaży w stosunku do proporcji o której mowa w art. 104 ust. 1?

Zastosowanie w tej sytuacji będzie miał schemat:

Przewidywana wartość sprzedaży= Liczba dni pozostałych do końca roku * (równowartość 1 200 000 euro lub 45 000 euro : liczbę dni w roku)

Przykład.

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej podlegającą opodatkowaniu 26.04.2018 roku. Podjął decyzję o rozliczaniu podatku VAT zgodnie z metodą kasową. Przewiduje, że w 2018 roku wartość sprzedaży wyniesie: 4 500 000,00 zł.

Czy podatnik ten może wybrać rozliczanie się na zasadzie metody kasowej?

Maksymalna przewidywana wartość sprzedaż = 249 * (5 157 000,00 : 365) = 3 518 063,00 zł. 

Nie, podatnik ten by móc skorzystać z rozliczania na zasadach metody kasowej w VAT musi maksymalną wartość sprzedaży wskazać na poziomie 3 518 063,00 zł.

 

Materiał możesz pobrać w PDF i dołączyć do pozostałych notatek 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here