Dzień dobry!

Zanim przedstawię temat dotyczący metody kasowej przypomnę pokrótce kto jest małym podatnikiem:

Małym podatnikiem zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT jest podatnik, który:

  • nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży brutto wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  • prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, zarządza alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

(przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł). 

Metoda kasowa jest formą rozliczeń zarezerwowaną dla małych podatników. Jej specyfika polega na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez nich dostaw towarów i świadczonych usług na rzecz czynnik podatników VAT, powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty.

W przypadku, gdy mały podatnik świadczy usługi bądź dostarcza towary na rzecz podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż 180-tego dnia, licząc od dnia wydania towaru bądź wykonania usługi.

Faktura wystawiona przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową powinna za wyjątkiem podstawowych danych zawierać również wyrazy “metoda kasowa”.

Jak dokonać wybory rozliczania podatku metodą kasową?

Wybór metody kasowej podatnik zgłasza się na formularzu VAT-R w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. W tym celu w części C1 druku w pozycji 39 musi zaznaczyć wybór metody kasowej oraz wskazać okres, od którego nastąpi rozliczanie według tej metody.

Dodatkowo należy pamiętać o wybraniu kwartalnego VAT-u. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie rozlicza jeszcze VAT-u co kwartał, powinien zaznaczyć dodatkowo w formularzu VAT-R:

  • pozycje 1 w pkt 44 oraz
  • pole 51 – wskazując przy tym wybór rozliczania się za pomocą deklaracji VAT-7k (VAT kwartalny).

Podatnik ma możliwość wyboru metody kasowej nie tylko na początku działalności ale również później. Jeżeli decyduje się na rozliczanie metodą kasową powinien złożyć formularz VAT-R w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym przedsiębiorca ma zamiar rozpocząć rozliczanie VAT-u metodą kasową.

Kiedy można zrezygnować z wyboru rozliczania metodą kasową?

Mały podatnik ma możliwość zrezygnowania z metody kasowej nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą. W celu dokonania rezygnacji podatnik musi uprzednio zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Mały podatnik może również utracić możliwość rozliczania metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale w którym utracił status małego przedsiębiorcy (przekroczył limity o których pisałam na wstępie artykułu).

Termin odliczenia VAT naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem przez małego podatnika stosującego metodę kasową towarów bądź usług, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym podatnik zapłaci (całościowo lub częściowo) za nabyte towary lub usługi. Odliczenie przysługuje w takiej części w jakiej podatnik uregulował należność.

Uwaga! Podatnik stosujący metodę kasową który nie odliczył VAT naliczonego w okresie w którym dokonał zapłaty za towary bądź usługi ma prawo rozliczyć ten podatek w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Dla kogo najkorzystniejsza metoda kasowa?

Metoda kasowa będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem między innymi dla:

  • przedsiębiorców którzy wystawiają faktury z długim okresem płatności. Stosowanie metody kasowej pozwoli na zabezpieczenie podatnika przed brakiem środków na zapłatę podatku VAT,
  • przedsiębiorców mających częste problemy z otrzymywaniem terminowych płatności,
  • nowych przedsiębiorców mających problem z określeniem momentu wpływu należności.

Jeżeli jesteś w jednej z wymienionych powyżej grup przedsiębiorców i jeszcze nie rozliczasz VAT metodą kasową – przeanalizuj dokładnie swoją sytuacją, ponieważ być może metoda kasowa będzie dla Ciebie bardzo korzystnym wyborem :).

Jeżeli masz jakieś pytania zadaj je w komentarzu pod artykułem.

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba.

 

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here