Nota korygująca

Co to jest nota korygująca ?

Na to pytanie wprost odpowiada artykuł 106k ust. 1 Ustawy o VAT:

,,Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e elementy faktury ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą”.

Nota korygująca stanowi więc rodzaj faktury, wystawianej przez nabywcę towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki. Nota korygująca może być wystawiona (poprawiać pomyłki) ale tylko w określonym zakresie, co dokładnie wskazuje art. 106k ust. 1 Ustawy o VAT.

Czego nie można poprawić notą korygującą ?

Notą korygującą nabywca może poprawić drobne pomyłki – za wyjątkiem pomyłek określonych w art. 106e ust. 1 pkt. 8-15 Ustawy o VAT, a mianowicie za wyjątkiem:

,,(…) 8) miar i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
9) ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
10) kwot wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
11) wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12) stawek podatku;
13) sum wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14) kwot podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15) kwot należności ogółem”.

Czy nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury ?

Zgodnie z art. 106k ust. 2 ,,Faktura, o której mowa w ust. 1 (nota korygująca), wymaga akceptacji wystawcy faktury”. 
Reasumując nabywca wystawia notę korygującą, dostarcza ją do wystawcy faktury, który z kolei zatwierdza podpisem, że podane w fakturze dane są niewłaściwe i należy je poprawić.

Co powinna zawierać nota korygująca ?

Odnosząc się do art. 106k ust. 3 Ustawy o VAT:

,,Faktura, o której mowa w ust. 1 (nota korygująca), powinna zawierać:
1) wyrazy “NOTA KORYGUJĄCA”;
2) numer kolejny i datę jej wystawienia;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
4) dane zawarte w fakturze, do której wystawiamy notę (wymienione w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, a mianowicie:

  •  data wystawienia faktury;
  •  kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  •  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury);

5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej”.

 

Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YT 🙂

Tam wszystkie lekcje VAT znajdziesz w jednym miejscu 🙂

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here