Podstawowe terminy odliczenia VAT od faktur dokumentujących zakup

Aby podatnik mógł odliczyć VAT od faktur dokumentujących zakup konieczne jest spełnienie łącznie trzech warunków, a mianowicie:

  • podatnik odlicza podatek naliczony tylko w tej części w której dotyczy on czynności opodatkowanej – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (przy czym jeżeli podatnik dokonuje zarówno czynności opodatkowanej jak i zwolnionej od podatku w ramach jednej wykonywanej działalności gospodarczej, musi wówczas rozgraniczyć wydatki jakie czyni w toku swojej działalności na te które dotyczą działalności opodatkowanej oraz na te które dotyczą działalności zwolnionej. Czasem bywa to jednak niemożliwe – Wówczas należy ustalić odpowiednią proporcję – o tym jednak szczegółowo w przyszłych lekcjach);
  • podatnik dokona odliczenia nie wcześniej niż w momencie w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy – art. 86 ust. 10 ustawy o VAT;
  • podatnik dokona odliczenia nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury – art. 86 ust. 10b pkt. 1 ustawy o VAT.

Reasumując jeżeli zakup został dokonany w ramach działalności opodatkowanej, podatnik wie, że obowiązek podatkowy już powstał u sprzedawcy oraz podatnik otrzymał już fakturę, wówczas od tego wydatku można odliczyć już VAT.

Przypadek szczególny

Zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT w przypadku , gdy sprzedawca do rozliczania VAT stosuje metodę kasową – podatnik będzie mógł dokonać odliczenia VAT od faktur dokumentujących zakup, dotyczący oczywiście czynności opodatkowanej, w momencie zapłaty całości lub części nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem faktury. Przy czym w myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT podatnik może dokonać odliczenia również w deklaracji rozliczeniowej w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Przykład:

Podatnik rozliczający VAT miesięcznie w dniu 25 czerwca 2018 roku otrzymał fakturę VAT dokumentującą zakup związany z czynnościami opodatkowanymi w jego działalności. W tym miesiącu nie odliczył jednak VAT-u z tej faktury, w związku z tym podatnik ten może odliczyć VAT w lipcu lub sierpniu 2018 roku.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here