Podatnicy, którzy podlegają zwolnieniu podmiotowemu z VAT  (a więc ze względu na wysokość sprzedaży wynoszącej nie więcej niż 200.000 zł) mogą zrezygnować z tego zwolnienia jednak pod pewnymi warunkami.

Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Kiedy możliwa jest rezygnacja z przedmiotowego zwolnienia VAT?

 

Możliwość takiej rezygnacji wskazuje art. 113 ust. 4  ustawy o VAT. Wskazuje on, że:

art. 113 ust. 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Jak wskazuje więc bezpośrednio przepis rezygnacja ze zwolnienia jest możliwa jeżeli:

  • podatnik pisemnie zawiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia,
  • w przypadku zaś podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, zawiadomienia podatnik musi dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Jak dokonać zawiadomienia?

Podatnik zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego z VAT na druku VAT-R, który jest zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług. W formularzu tym podatnik powinien zaznaczyć pozycję 33 i 38 w części C.1 informujące o rezygnacji ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT.

Przykład:

Podatnik, który korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z dniem 1 sierpnia 2019 r. planuje dobrowolnie z niego zrezygnować.
Czy jest to możliwe i jak podatnik powinien takiej rezygnacji dokonać?

Odp.: Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o VAT. W związku z tym przed 1 sierpnia 2019 r. musi złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R, w którym w części C.1 powinien zaznaczyć pozycję 33, zaś w pozycji 38 powinien wpisać datę od której rezygnuje ze zwolnienia.

Rezygnacja ze zwolnienia a ewentualny powrót do zwolnienia

Dokonując rezygnacji ze zwolnienia z VAT podatnik musi mieć na uwadze, że ewentualny powrót do zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia.

Podstawa prawna:

Art. 113 ustawy o VAT

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here